05.01.2007

V lednu 2007 proběhlo každoroční vyhlášení prestižních oceněníza rok 2006 pořádané mezinárodním finančním magazínem Finance NewEurope. Parex banka získala hned dvě ocenění v těchto kategoriích:„Banka roku 2006 v Lotyšsku“ a „Nejvýznamnější obchod roku2006 v Lotyšsku“.

Do ankety byli zahrnuti zástupci 19 zemí středo a východoevropskéhoregionu, kteří byli rozčleněni do více než 45 kategorií a tříhlavních cen pro jednotlivé instituce, obchody a země.

Cenu za „Nejvýznamnější obchod roku 2006 v Lotyšsku“ získalaParex banka za vydání pětiletých dluhopisů v hodnotě 200 milionu EUR.Tento obchod se svým objemem zapsal do historie pobaltských kapitálovýchtrhů. Dluhopisy byly prodány velkému počtu zájemců z řad zahraničníchinstitucionálních a privátních investorů z Asie, Evropy (např.z Německa, Francie, Rakouska, Nizozemí, Řecka) a Pobaltí. Emise dluhopisůParex banky demonstruje rostoucí zájem o tento typ cenných papírůvydaných v Pobaltí na mezinárodních trzích.