01.03.2007

Ne každému se podaří nahlédnout do křišťálové koule a správněpřečíst budoucnost. Společnosti Cornhill Management a fondy WIOF byly úspěšní.Smělý nápad, otevřít jako první na světě fond orientovaný přímo nakyperský trh, se vyplatil!

Dle každoročního srovnání výkonnosti akciových trhů, vydávanéhospolečností Thomson Financial, udělal největší radost investorůmperuánský trh, který zajistil návratnost na úrovni 182%. V těsnémzávěsu se na druhé pozici umístil kyperským akciovým trh s ročnívýkonností 152%.

Najít na českém trhu investiční produkt, umožňující příméinvestice do Peru, je poměrně tvrdý oříšek. Ovšem uspokojit výkonnostněorientované investory může produkt z rodiny fondů WIOF, který jim umožnípřímou investici na kyperský akciový trh. Z důvodu nižší tržníkapitalizace kyperského trhu manažer fondu WIOF Greece-Cyprus OpportunitiesFund, správcovská společnost kyperské Laiki Bank, využívá širšíhoinvestičního záběru a do portfolia vybírá i tituly z řeckéhokapitálového trhu. Od svého otevření, 1.4.2006, do konce roku 2006 nabídlfond výkonnost přes 52%, přepočtená výkonnost za celý rok 2006 je naúrovni 93%.

Výkonnosti jsou kalkulovány v USD. Bližší informace a aktuální údajeo fondech WIOF naleznete na http://www.wiof.eu/cz/funds/.

Fondy WIOF

WIOF je v lucembursku domicilovaná rodina otevřených podílových fondů(SICAV), založená v roce 1999 a exkluzivně koordinovaná Cornhill Management. WIOF jeregistrován pod licencí UCITS III, která mimo jiné dává investorůmvyšší míru dohledu nad jejich prostředky, a také výrazně zjednodušujemožnost registrace fondů v zemích EU. V současné době WIOF svýmzákazníkům nabízí kromě více než 30 fondů pokrývajících širokéspektrum investičních příležitostí také několik neobvyklýchvlastností:

Multi-management Jednotlivé fondy v rámci WIOF nejsou řízeny jednímsprávcem, jak je na trhu obvyklé, ale vybranými specialisty na příslušnéinvestiční strategie. WIOF spolupracuje s více než 10 správci, mezi nimijsou jména jako AIG, Brandes, Vontobel, Raiffeisenbank. WIOF vybírá a sledujesprávce podle dosažených výsledků a zaměřuje se na vybrané specialistyv příslušné oblasti.

Možnost přímé investice v CZK WIOF, jako jediný v lucemburskuregistrovaný podílový fond, oceňuje hodnoty podílů (nav) nejenom v měnědenominace fondu, ale ve všech měnách trhů, kde je distribuován. Pročeského investora to znamená, že může nakoupit i prodat v CZK beznutnosti měnové konverze a poplatků s ní spojených. Pochopitelněi výkonnost může sledovat v CZK bez nutnosti přepočítávání měnovýchkurzů. Možné je i nakoupit a prodat podíly v různých měnách.

Nulové vstupní poplatky Část z nabídky WIOF tvoří tzv. portfolia nebostrategické fondy. Byly vytvořeny jako možnost pro investora, který buďnemá znalosti nebo nechce ztrácet čas s tvořením vlastního portfoliaz klasických fondů a preferuje vstoupit přímo do předpřipravenéhoportfolia zajišťujícího větší diverzifikaci prostředků a aktivnísprávu investice. Klient u portfoliových fondů neplatí žádné vstupnípoplatky a pokud dodrží doporučený investiční horizont, není zatíženani výstupními poplatky.

Atraktivní investiční příležitosti • rizikově řízenáportfolia – je garantována míra volatility/ko­lísavosti, výnos jemaximalizován pro příslušnou míru volatility. K dispozici jsou portfolias volatilitou 3%, 7%, 10% (pro srovnání, volatilita českých akcií je cca20–25%), analogie konzervativního, vyváženého a dynamického portfolia,• exotické fondy – řecko-kyperský fond, fond baltskýchpříležitostí, fond ruských příležitostí, adriaticko-balkánský fond• připravujeme – např. CIS bond fund, investující do rublovýchdluhopisů

Cornhill Management

Cornhill Management s.r.o. je dceřinou společností lucemburské Cornhill ManagementInternational, nadnárodní skupiny s pobočkami v několika evropskýchzemích, zabývající se poradenskou činností v oblasti investičníchnástrojů. Jádrem aktivit je návrh a tvorba produktů kolektivníhoinvestování, včetně vyhledávání a řízení vhodných produktovýchpartnerů, a dále zajištění distribuce produktů, jak prostřednictvímtřetích stran, tak i vlastními silami. Stěžejním produktem jsou fondyWIOF, registrované v Lucembursku, kompletně vyprojektované a koordinovanéCornhill Management. Dále se společnost zabývá například produkty pravidelnéhoinvestovaní, investičním životním pojištěním a tvorbou individuálníchprojektů dle potřeb zákazníků. Na českém trhu v současné době SFMGroup nabízí fondy WIOF, nástroj pravidelného investování Konto života aspeciální, na míru šité produkty pro vybrané zákazníky, např. realitnífond CEEREF.