15.11.2010

 

Dlhopisový fond WIOF Global Emerging Markets Bond Fund, spravovaný spoločnosťou Citadele Asset Management získal odboré ocenenie finančného portálu Investičníweb.cz „Fond měsíce“ za október 2010.

Toto hodnotenie vychádzajúce z dôkladnej analýzy viacerých parametrov sa neobmedzuje len na historickú výkonnosť, ale berie do úvahy samotného portfolio manažéra, jeho stratégiu, nákladovú štruktúru, jako aj diverzifikáciu majetku portfólia.

Viac informácií získate na:

Tlačová správa – Investičnýweb.cz Fond mesiaca X.2010

Rozhovor – Investičnýweb.cz Fond mesiaca X.2010