25.11.2010

 

 

Investiční poradce:

Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

Portfolio manažer:

Dhawal Mehta

 

 

Letní monzunové období přineslo vlnu optimismu a Indie letos předpokládá rekordní úrodu, která by mohla zbrzdit inflaci. Jaké kroky plánuje indická centrální banka (Reserve Bank of India - RBI), aby udržela inflaci v přijatelných mezích?

Shodli jsme se, že příhodný monzun by mohl zvolnit inflaci potravin, která by postupně mohla snížit celkovou inflaci. Rostoucí inflace je oprávněnou starostí centrální banky. V současné době už existují důvody k optimismu a k tomu, aby inflace znatelněji zpomalila. Očekáváme, že RBI uvolní přísnou monetární politiku, která pro nás byla naštěstí dobře načasovaná.

RBI zatím jednala velmi proaktivně a byla schopna rozumně vyvažovat růst a inflaci. Centrální banka zvedla sazby poprvé v březnu a to kumulativně o 275 bazických bodů, kdy udělala první krok k normalizaci monetární politiky po předchozím úspěšném ale náhlém snižování, které mělo zmírnit dopad globální finanční krize. Další jednání je naplánováno na 2. listopadu, kdy očekáváme, že RBI ponechá sazby na současné úrovni, nebo je přinejlepším zvýší o 25 bazických bodů, aby trochu zpomalila současný trend.

 

Mnoho lidí i Světová banka dnes hovoří o bublině aktiv v Asii. Jaký je Váš názor?

Věříme, že současná odolnost indické ekonomiky je díky velké míře soběstačnosti udržitelná, a proto  neexistuje důvod pro vznik bubliny. Na akciového trhu může vznikat krátkodobá volatilita díky přílivu zahraničních institucionálních investorů (FII), kteří budou reagovat na globální situaci a pohyby úrokových sazeb a měnových kurzů.

 

Rekordní primární veřejná nabídka (IPO) největší světové hutní společnosti, Coal India, přilákala nabídku převyšující společné HDP Lotyšska a Islandu. Vláda má díky tomu v plánu snížit deficit a podpořit programy bojující proti chudobě. Jaké jsou podle Vás nejproblémovější oblasti, na které by se měla vláda zaměřit?

Indická vláda se zavázala udržovat rozpočtový deficit a tento trend zatím splňuje. Udržování trendu a zlepšení úrovně kontroly by měly být hlavními prioritami vlády. (Deficit rozpočtu federální vlády by měl klesnout z 6,6% HDP v 2009/2010 na 5,5% v 2010/2011 a přibližně 5,0% v 2011/2012)

 

S rostoucí populací a spotřebou energie v Indii není mezi zákonodárci zanedbávána ani otázka zelené budoucnosti Indie. Jaký je podle Vás význam tohoto sektoru v ekonomické budoucnosti Indie?

Protože v zemi zatím převládají tepelné elektrárny, je z pohledu ochrany životního prostředí potřeba zvýšit podíl obnovitelné energie. Proto indická vláda a několik dalších států poskytují dotace na rozvoj obnovitelných zdrojů formou daňových pobídek, zvýhodněných sazeb atd. Nedávno vláda zavedla obchodovatelné certifikáty na obnovitelnou energii, které tak vydláždily cestu pro vydání Obligací na obnovitelnou energii  (Renewable Power Obligations – RPOs) od státních energetických společností. Nesplnění podmínek RPO bude penalizováno, a proto věříme, že sektor obnovitelné energie má v Indii světlou budoucnost. Soukromé i státní společnosti si vytyčily odvážné plány na zvýšení podílu obnovitelné energie.

 

Jak byste charakterizoval Indii z pohledu zahraničního obchodu a jak hluboce je Indie závislá na přílivu zahraničních investic (FDI)?

Ačkoliv indický podíl na mezinárodním obchodě roste, stále je jeden z nejnižších v rámci srovnatelných zemí. Poměr exportu na HDP Indie vzrostl na 20,3% v roce 2009 z 6,5% v 1980. Export Indie  zůstává i nadále zaměřen spíše na služby než výrobu. (Za posledních 19 let (od začátku indických reforem) dosáhl růst sektoru služeb v Indii ročně průměrně 8, 2% v porovnaní s 7 % ve výrobě a 3 % v zemědělství.)

Indie nepatří mezi velké příjemce FDI, v období 2009/10 byl celkový příjem zahraničních investic ve výši 32 miliard USD. Vzhledem k tomu, že Indie otevírá stále více sektorů pro zahraniční investice, ale očekáváme, že se jejich objem v následujících letech bude postupně zvyšovat.

 

Teorie oddělení rozvíjejících se trhů od rozvinutých je založena na předpokladu, že rozvíjející se trhy mohou přežít recesi, aniž by byly oslabeny prudkým propadem rozvinutých trhů. Jak vnímáte tuto teorii Vy a co se ukázalo jako pravdivé?

Lokální poptávka a perspektiva růstu se v Indii diametrálně liší od rozvinutých ekonomik. To však neplatí pro rozvíjející se trhy, které jsou závislé především na exportu. Pokud je poptávka jen lokální, země jako Indie jsou závislé na zahraničních tocích (FII+FDI+Dluhy), aby jimi mohly financovat kapitálové výdaje a infrastrukturní růst. Tím jsou do určité míry spojeny s globálním bohatstvím.

 

Někteří analytici předpokládají, že země BRIC se brzy stanou medvědím trhem. Jaký je Váš názor a kde podle Vás bude indický trh za 12 měsíců?

Indie patří mezi trhy s nejlepší výkonností od začátku roku. Zatímco vyšší výkonnost firem a větší zrychlení lokální poptávky byly klíčovými faktory tohoto vývoje, příliv investic zahraničních institucionálních investorů (FII) táhl vzhůru likviditu. Pokud zůstane domácí výkonnost na vysoké úrovní, vývoj akciového trhu bude záviset především na tocích FII.

 

WIOF India Performance Fund – Komentář trhu 3. čtvrtletí 2010
Indická ekonomika vykázala i v dalším čtvrtletí silný růst. Od dubna do června vzrostl meziročně reálný HDP o 8,8%. Pro srovnání v předchozím čtvrtletí dosahoval růst HDP 8,6% a ve čtvrtletí, které končilo prosincem 2009, 6,5%. Hlavní impulz růstu přišel z nezemědělských sektorů (9,9% meziročně), zároveň se mírně zlepšil také růst zemědělského sektoru (2,8% meziročně). Mezi nezemědělskými sektory, průmysl mírně zpomalil v porovnání s minulým čtvrtletím a  sektor služeb vzrostl ve 2. čtvrtletí o 9,4% z 8,5% v 1. čtvrtletí.


Zatímco indické trhy na pozadí likvidity překonávají rekordy, jsme čím dál tím více znepokojováni jejich udržitelností. Retailové a spekulativní aktivity jsou lokálně na vzestupu, což se promítá do pokračující nadvýnosů u firem s nízkou kapitalizací. Ačkoliv trend poháněný vysokou likviditou může pokračovat ještě dlouho, s ohledem na profil fondu absolutního výnosu je pro nás nevyšší prioritou ochránit kapitál spíše než hledat ještě vyšší výnosy. Výrazně jsme se tak přiklonili k ochraně doteď nabytých výnosů, než abychom se nechali unášet současným trendem.

Během čtvrtletí jsme agresivně uzamykali zisky a navyšovali podíl hotovosti, který měl sloužit jako přirozené zajištění. Čtvrtletí jsme začali s 86% investovaného kapitálu a postupnými prodeji jsme na konci září dosáhli dlouhodobé expozice jen ze 61,2%. S rostoucí volatilitou jsme se také vědomě zbavovali titulů s vysokým beta koeficientem. Na konci září je beta celého portfolia jen 0,64.

Myslíme si, že současný rostoucí trend trhu může ještě určitou dobu pokračovat v závislosti na přílivu zahraničních investic. Jakákoliv změna v peněžních tocích s sebou přinese jen krátký čas na reakci, a proto musíme být aktivní při uzamykání zisků. Očekává se, že nabídka emisí na primárních i sekundárních trzích ještě značně poroste, což by mělo pohltit většinu zvýšené likvidity. V říjnu čekáme IPO (primární veřejná nabídka akcií) ve výši více než 4,5 miliardy USD (Coal India 3,2 miliardy USD) a další nejméně 1 miliardu USD v sekundárních emisích. Zatímco současný vysoký podíl hotovosti a nízký koeficient beta portfolia ovlivní výkonnost v nejbližším době, věříme, že je žádoucí chovat se nyní v období vysoké volatility konzervativně a nezůstávat v pozicích až do poslední minuty.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je určen pouze pro profesionální poradce. Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou na­bídku na nákup nebo úpis akcií. Vývoj dosažený v minulosti není předpokladem pro vývoj budoucí. Hodnota investice a výnos z ní může stoupat ale i klesat. Není zaručeno, že investor získá zpět investovanou částku. Změny směnných kurzů mohou způsobit pokles nebo vzrůst hodnoty investice. Zmínka o žádné konkrét­ní akcii není míněna jako doporučení pro obchod. Provize distributorů i koncové provize, poplatky za správu a další výdaje jsou odvozeny od investic do společ­ných fondů („mutual funds“). Výnos není zaručen a může kolísat. Informace jsou získávány z důvěryhodných zdrojů, nicméně WIOF ne­nese zodpovědnost za jejich přesnost, věrohodnost a úplnost ani za ztráty, které vznikly přímo nebo nepřímo v důsledku využití těchto informací. WIOF a Cornhill Management International S.A. nepřebírají žádnou odpovědnost za správnost či přesnost uvedených informací a ty se mohou měnit kdykoli, bez předchozího upozor­nění. Dosažená výkonnost nezahrnuje poplatky ani náklady spojené s úpisem nebo odkupem akcií. Předpokládá se, že veškeré dividendy budou reinvestovány. Než se investor rozhodne investovat do jakýchkoliv dílčích fondů WIOF, měl by kontaktovat svého finančního poradce a vyžádat si všechny příslušné dokumen­ty o tomto fondu jako např. poslední výroční a pololetní zprávu a/nebo prospekt a zjednodušený prospekt, které specifikují rizika spojená s tímto fondem stejně tak se vše­mi uplatňovanými omezeními a s podstatou obchodování.