26.01.2011

Spoločnosť Standard & Poor’s (S&P) zvýšila rating fondu WIOF China Performance Fund z “A” na “AA”. Standard &Poor´s je presvedčená, že fond preukazuje vo svojom odvetví na základe investičných procesov a dôslednosti manažmentu vo výkonoch veľmi vysoký štandard kvality v porovnaní s fondmi s podobným investičným zameraním.

Zvýšenie ratingu fondu WIOF China Performance Fund na „AA“ dokonca naznačuje, že fond tvorí samostatnú triedu a dosahuje lepšiu výkonnosť ako zvyšok v kategórii rýchlo sa rozvíjajúcich ázijských, hongkongských a čínskych akcií, ak berieme do úvahy, že tento fond nemá históriu dlhšiu ako tri roky.

Ratingy manažmentu fondov spoločnosti Standard & Poor’s sa zakladajú na hodnotení kvantitatívnych (výkonnosť v minulosti, volatilita a tvorba portfólia) a kvalitatívnych faktorov (manažment, stav spoločnosti a investičný proces), ktoré prispievajú k dlhodobému výkonu meraných známkami od A po AAA.

Spoločnosť Standard & Poor's zastáva názor, že iba fondy, ktoré disciplinovane dodržiavajú procesy a preukazujú úspešný manažment, majú z dlhodobého pohľadu väčšie predpoklady preukazovať trvalé, nadpriemerné výnosy v porovnaní s inými fondmi v rovnakom odvetví.

Je nutné poznamenať, že samotný vysoký rating nie je dostatočným základom pre investičné rozhodnutia a je len prvým krokom v hodnotiacom procese fondu.

Aktuálnu ratingovú správu si môžete stiahnuť tu:

S&P Rating Report WIOF China Performance Fund, January 2011