01.02.2011

Pod pojmem  investice na rozvíjejících se trzích, si člověk obvykle představí trhy, které jsou volatilnější a poměrně politicky nestabilní, přestože je tato charakteristika v mnoha případech daleko vzdálená od pravdy. Většinou totiž lidé postrádají hlubší povědomí o těchto specifických rostoucích trzích.
WIOF otevřel fond, který přesouvá investice do dluhopisů na rozvíjejících se trzích. Dluhopisy jsou dobrým indikátorem toho, jak se vede regionálním ekonomikám, a podporují jejich velký růstový potenciál. WIOF Global Emerging Markets Bond Fund Vám umožňuje podílet se na vzestupu uvedených trhů. Tento fond primárně investuje do dluhových cenných papírů s fixním a plovoucím úrokem emitovaných nebo garantovaných vládami a podnikatelskými subjekty na rozvíjejících se trzích Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Nabízí se tak relativně konzervativní přístup ke globálním dluhovým rozvíjejícím se trhům.

Ekonomický výhled

Během globální krize zaznamenaly rozvíjející se trhy nižší ztráty ve výstupu než ekonomiky rozvinuté a předpokládá se, že v následujících letech budou vykazovat silnější růst. V době celosvětového poklesu přidaly rozvíjejícím se trhům na flexibilitě a odolnosti především silně vyrovnaná platební bilance a absence velkých makroekonomických nerovnováh.

Náhlý vzestup cen komodit měl pozitivní vliv na bilance zemí exportujících na rozvíjející se trhy, které jsou vystaveny kolísání cen komodit. Současná globální finanční krize přesunula ekonomickou aktivitu z rozvinutých trhů na rozvíjející se, čímž se zvýšila jejich atraktivita a dokázalo se, že záleží na fundamentu.

Aniž by bylo jakékoliv východisko na dohled, hlavní světové centrální banky podpořily zejména tuto formu investic. Také růst a fiskální měřítka ekonomik rozvíjejících se trhů jsou o něco silnější. A díky dluhovým problémům rozvinutých zemí se konečně dluh rozvíjejících se zemí stal samostatnou třídou aktiv.

 

 

Bližší pohled na regiony

Latinská Amerika

Latinsko-americké ekonomiky prokázaly vysokou odolnost – po propadech v roce 2009 reálný růst sektoru se vrátil zpět na předkrizové hodnoty, kdy HDP mělo v roce 2010 růst o 6%. Ekonomický růst je soběstačný, podpořen silnou domácí poptávkou v Brazílii, Chile a Peru a díky obchodnímu propojení přenáší pozitivní dopady i na ostatní ekonomiky regionu. Ty oblasti regionu, které se zabývají exportem komodit, silně profitovaly na rychlém oživení externí poptávky a růstu cen komodit. Region do určité míry získal i na prostředí nízkých úrokových sazeb v rozvinutých ekonomikách.

Východní Evropa/CIS

Ačkoliv země východní Evropy a CIS zažily nejprudší propad mezi regiony rozvíjejících se trhů, v roce 2010 se opět vrátily k růstu. Díky příznivému vnějšímu prostředí a oživení na trhu komodit, kde ceny šplhají na dvouletá maxima, se v roce 2011 očekává zrychlování růstu ekonomik CIS. Pozice zemí CIS z pohledu veřejných financí je poměrně silná vzhledem k ostatním regionům, přestože bilance rozpočtu se během propadu zhoršila.

Tichomořská Asie

Tichomořská Asie je jedním z nejrychleji rostoucích regionů mezi rozvíjejícími se trhy. Za svoji flexibilitu vděčí velmi nízké úrovní veřejných dluhů a silné pozici platební bilance. Zlepšování stavu rozpočtů a zadlužení uprostřed rostoucích fiskálních obav v západních zemích zajišťuje ekonomikám daného regionu dostatečné externí financování. Domácí poptávka v nejobydlenější části světa bude nadále těžit z konvergence důchodů a měla by pomoci regionálním ekonomikám vyvážit tempo růstu na udržitelné úrovni. Predikce říkají, že by měl region v roce 2010 růst o 9,4% především díky silnému růstu v Číně a Indii.

Blízký Východ

Historicky silné vnější postavení a vyrovnané veřejné finance pomohly Blízkému Východu úspěšně přečkat globální finanční krizi. Prosperita regionu je závislá hlavně na exportu ropy, který posílil díky rostoucí poptávce a vysokým cenám ropy. I přes globální propad se region udržel v ekonomický růstu a očekává se, že bude v roce 2011 zrychlovat na předkrizové hodnoty. Mezi zeměmi, které vyvážejí ropu, měl nevětší výkonnost Katar, jemuž se v roce 2010 růst HDP meziročně odhadoval na 16% a až 18,6% v roce 2011.

Afrika

Velké rozdíly mezi africkými státy a jejich ekonomickou situací vyústily ve zkreslené růstové vyhlídky pro celý region. Důchodová nerovnost, nepřijatelně vysoká míra nezaměstnanosti, nedostatek nezbytné infrastruktury a šíření chorob brzdily region před rychlejším ekonomickým vývojem. Ekonomika Jihoafrické republiky je výjimkou mezi ostatními zeměmi regionu díky udržitelnější rozpočtové politice a zlepšující se domácí poptávce. Ekonomika se uzdravila nad očekávání rychle a dle prognóz by měla v roce 2010 posílit meziročně o 3%  a v roce 2011 zrychlit na 3,5%.

WIOF Global Emerging Market Bond Fund = Opportunity beckons

Fond je řízen společností Citadele Asset Management (Citadele AM), dříve JSC Parex Asset Management, která je přidruženou správcovskou společností banky Citadele, jedné z vedoucích finančních skupin v pobaltských státech. Investiční tým je tvořen portfolio manažerem Andrisem Kotansem, CFA, Senior Fund Manažerem v Citadele AM, který má podporu tří specializovaných analytiků.

Andris a jeho tým následují kombinovaný sestupný a vzestupný přístup a odhalují tak potenciálně podhodnocené cenné papíry v obtížném měnovém prostředí a zároveň vyhledávají relativně podhodnocené místní měny. Se svým flexibilním, kompetentním a kvalifikovaným týmem, který je otevřený veškerým diskuzím, využívají systematických investičních procesů založených na kvantitativních modelech a kvalitativních úsudcích, které vedou k optimální struktuře portfolia vládních a firemních dluhových cenných papírů.

Expozice vůči dluhopisům z rozvíjejících se trhů patří do každého globálně diverzifikovaného portfolia. Aby bylo investiční riziko dostatečně rozloženo, neměl by v portfoliu klienta chybět fond WIOF Global Emerging Market Bond Fund. Fond sám o sobě patří mezi rizikovější, ale v kompletním portfoliu zastává nenahraditelnou roli. Prostřednictvím fondu WIOF Global Emerging Market Bond Fund můžete výrazně zvýšit výkonnost vašeho portfolia.