09.02.2011

Mamer, 2. februára 2011

Vážení akcionári,


keďže burza v Káhire je od 30. januára 2011 uzatvorená, posledné oficiálne dostupné burzové ceny sú z 27. januára 2011.

Vzhľadom k tomu, že podfond WIOF African Performance Fund  investuje približne 11 % svojich aktív do egyptských cenných papierov a WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund investuje približne 33 % svojich aktív do egyptských cenných papierov, predstavenstvo WIOF rozhodlo, v súlade s článkom 22 stanov, pozastaviť výpočet čistej hodnoty aktív podfondov WIOF African Performance Fund  a WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund od 2. februára 2011.
V dôsledku toho boli žiadosti o upísanie, odkupy a  prevod akcií v týchto podfondoch poslané po 1. februári 2011, po 16:00, pozastavené.

Toto obmedzenie bude platiť do opätovného otvorenia burzy v Káhire. 

Pozastavené pokyny budú vykonané v prvý Obchodný deň po opätovnom začatí obchodovania.

World Investment Opportunities Funds