14.02.2011

Spoločnosť Citadele Asset Management (Citadele AM), pobočka Citadele Bank, bola vyhlásená za najprofesionálnejšiu investičnú správcovskú spoločnosť v rámci pobaltských štátov.

Investičnú správcovskú spoločnosť vybrali medzi troch finalistov pre ocenenie Najlepšia investičná správcovská spoločnosť v rámci ocenení Investment Management Awards 2011ekonomického periodika World Finance.

“Skúsenosti spoločnosti Citadele AM ako jednej z najlepších investičných správcovských spoločností v pobaltských štátoch dokazujú, že veľké množstvo hráčov na trhu skutočne oceňuje výsledky našej práce a naše skúsenosti na medzinárodných finančných trhoch. Základom pre naše úspechy rovnako v minulosti ako aj v budúcnosti je náš profesionálny tím, ktorý dokáže nájsť najlepšie investičné riešenia. Jeho hlavnou úlohou je zaistenie investičných služieb na vysokej úrovni pre našich klientov,” povedal Vladimirs Ivanovs, predseda predstavenstva spoločnosti Citadele AM.

Voľba finalistov pre toto ocenenie prebiehala od júna do decembra 2010. Porota vyberie víťaza, ktorý bude nakoniec vyhlásený v júlovo-augustovom vydaní časopisu World Finance.

World Finance je popredným finančným periodikom, ktorý vydáva spoločnosť World News Media so sídlom v Londýne.

Spoločnosť Citadele AM v roku 2007 vyhlásil časopis Funds Europe za najlepšiu špecializovanú investičnú spoločnosť v Európe.