25.03.2011

Sebastien Legoff

 

Sebastien Legoff

Portfolio manažer

Delubac Asset Management

 

Ne všechny investice naplňují potřeby začínajících investorů právě tak dobře jako těch, kteří mají dlouholeté zkušenosti na kapitálových trzích.

 

Ale právě portfoliu WIOF Global Strategy Alpha Portfolio se to daří. Je šitý na míru pro investory, kteří nesledují dění na kapitálových trzích, ale zároveň se výborně hodí pro zkušené investory, kteří chtějí dosáhnout definovaných investičních cílů a diverzifikovat své portfolio.

 

PŘEHLED

 

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio, investuje na globálních akciových a dluhopisových trzích s cílem dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu v SGD (singapurský dolar). V akciích je investováno maximálně 70%.

 

Vzhledem k cíli dosahovat dlouhodobého kapitálového růstu je pod-fond ideální volbou pro investory, kteří chtějí během dlouhého časového období zvyšovat své bohatství.

 

VÝHODY PRO INVESTORY

Mezi hlavní výhody fondu patří:

 

  • Aktivní strategie investování do různých druhů aktiv s nižší volatilitou
  • Důraz na dlouhodobé investování a kapitálový růst v SGD
  • Transparentní, jednoduché portfolio otevřených nástrojů kolektivní investování
  • Flexibilita při sestavování portfolia s důrazem na tradiční třídy aktiv
  • Neustálý investiční proces kombinování strategie „zdola“ a „zhora“ s využitím kvantitativních a kvalitativních postupů
  • Zkušený manažerský tým s výbornými výsledky

 

VÝZNAM STRATEGIE STRATEGIC IMPORTANCE

Kromě výše uvedených výhod je základním prvkem úspěšného fungování fondu investiční strategie. Současná manažerská strategie zahrnuje širokou škálu faktorů, které jsou pečlivě sledovány a zvažovány tak, aby mohl fond mohl podávat maximální výkony.

Dokud inflace nedosáhne svého maxima (ať už očekávaná nebo reálná), rozvíjející se trhy obvykle nepřekonávají rozvinuté trhy. Pokusy o zpřísnění monetární politiky za účelem ovlivňování inflace v některých rozvíjejících se ekonomikách by mohly vést k těžkému dopadu s možností destabilizace trhů. V tomto kontextu by se mohla zvýšit diverzifikace majetku fondu, zatímco by celková expozice vůči akciím nepřesáhla 25%.

Navíc, strategie, které jsou zajištěny v měně SGD, jsou v portfoliu fondů žádané vzhledem k problémům s paritou SGD/USD. Protože Singapurská měnová autorita (Monetary Authority of Singapore MAS) řídí měnový kurz tak ,aby snižovala inflaci a narozdíl od svých regionálních konkurentů, kteří mohou řídit monetární politiku prostřednictvím devizových obchodů a úrokových měr, má MAS pouze jeden nástroj, kterým může řídit inflaci tj. povolit silnější měnu. Očekává se, že parita SGD/USD bude dále posilovat v období od 6 do 12 měsíců.

Mezitím strategie s absolutním výnosem poskytují diverzifikovaný výnos širšímu portfoliu. Zaměření portfolia na strategie absolutního výnosu zahrnuje v této chvíli dva fondy: Jeden je řízen globálním makroekonomickým přístupem s využitím tradičních investičních nástrojů jako např. ETFs, zatímco ten druhý využívá strategie několika souběžných dluhopisů (včetně řízení durace, výnosové křivky nebo dělení splatnosti, rotace sektorů a všech vzestupných technik)

 

GLOBÁLNÍ SNAHY SE VYPLACÍ

Podmínky na světových trzích a výkonnost těchto trhů jsou samozřejmě pro fond zásadní. Globální výhled je v tuto chvíli pozitivní, jelikož se konečně začíná vyplácet značné úsilí vyvinuté hlavními světovými ekonomikami (Čína, USA, Evropa atd.) především prostřednictvím mimořádně rychlého přizpůsobování sazeb pro podporu ekonomiky.  Důvěra společností i zákazníků roste. Tempa růstu jsou vysoká a předpokládá se, že na těchto hodnotách zůstanou ještě několik čtvrtletí. Nicméně hlavní rizika přetrvávají. Zatímco cena ropy může v průběhu roku klesnout, jakmile se vytratí obavy ze situace na Blízkém východě, nejistota zůstává velká a události se pořád mohou nečekaně obrátit k horšímu.

 

ODBORNÉ ZNALOSTI MANAGEMENTU

Delubac Asset Management

Investoři fondu WIOF Global Strategy Alpha Portfolio prosperují díky tomu, že jsou jejich investice řízeny jedním z nejlepších investičních manažerů na trhu - Delubac Asset Management, patřící pod Delubac Bank. Delubac, který se specializuje především na výběr fondů, akcií a alokaci aktiv, si pro sebe díky svým zkušenostem s fondy fondů na rozvíjejících se trzích našel vhodné uplatnění. Delubac je zastáncem jedinečné investiční filosofie, kdy se soustřeďuje na strategické investiční programy, aktivní sledování rizika, diverzifikaci a dlouhé období držby.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.