20.02.2007

WIOF s potešením oznamuje, že Vontobel, jeden z jeho11 profesionálnych manažérov investičných fondov so sídlom v Zurichu,získal v januári 2007 od spoločnosti Morningstar opätovne vynikajúceohodnotenie.

Morningstar, vedúci poskytovateľ nezávislého investičného výskumuv USA a pre všetky hlavné medzinárodné trhy, je vysoko uznávaný globálnysystém hodnotenia. Morningstar hodnotí manažérov aktív a výkon ich fondovpodľa výšky rizika pri použití vysoko kvalitných dát a analytickéhovýskumu, zabezpečujúc, že požiadavky investorov sú splnené aprekročené.