27.03.2007

WIOF s potešením oznamuje, že spoločnosť Nord Europe Private BankS.A a spoločnosť C-QUADRAT Kapitalanlage AG od 9. marca 2007 patria medziprofesionálnych investičných manžérov WIOF.

Nord Europe Private Bank S.A. v súčasnosti spravuje 15 WIOF pod-fondov.Nord Europe Private Bank so sídlom v Luxemburgu patrí do francúzskejbankovej skupiny Crédit Mutuel Nord Europe a vystupuje ako správca aktívprivátneho bankovníctva v rámci bankovej skupiny. Spoločnosti CréditMutuel Nord Europe bola ohodnotená Standard & Poor’s ratingom A+/A-1 sostabilnou a dlhodobou perspektívou.

C-QUADRAT Kapitalanlage AG (“C-QUADRAT”) ako nový investičný správcapod-fondu WIOF EURO International Bond je nezávislý európsky správca aktív.Táto spoločnosť má úplnú voľnosť pri prijímaní rozhodnutí a neustálehľadá pre svojich klientov tie najlepšie riešenia. Špecializuje sa na2 oblasti: správu aktív so zameraním na fondy fondov a maklérske aporadenské služby, ako je dizajn a marketing štruktúrovaných finančnýchproduktov a maklérstvo fondov.