28.04.2011

 

Dhawal Mehta

Portfolio manažer

Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

 

Indie, jedna z deseti největších světových ekonomik s obyvatelstvem větším než 1 miliarda, by měla být na radaru každého investora. Země, která se rychle mění a jejíž růst je podtržen působivými ekonomickými daty včetně rychle rostoucího HDP a silné výkonnosti akciového trhu. WIOF India Performance Fund umožňuje investorům profitovat z fondu poháněného obrovským nevyužitým potenciálem země a z trhu, který nabízí  bezpočet investičních příležitostí v regionu Asie. Je to fond, který by neměl chybět v žádném dobře diverzifikovaném portfoliu.

 

CESTA K RŮSTU

Indická historie se vždy týkala obchodu a velké mezinárodní společnosti měly v Indii vždy své zastoupení. Ale teprve po mnoha reformách v 90.letech minulého století se volný trh v Indii odrazil od země, rozsáhlá regulace a protekcionismus byly odstraněny a trhy se otevřely rostoucímu přílivu zahraničních investorů. Růst se nastartoval a řada klíčových faktorů začala pohánět ekonomiku vpřed, aby se stala jednou z největších na světě. Čím dál více globálních společností zaměřuje svoji pozornost na Indii, a proto je dnes jednou z nejrychleji a nejsilněji rostoucích ekonomik na světě.

 

REALITA SE MĚNÍ

Indie byla často zobrazována jako země, která čelí hlavním problémům jako jsou chudoba, špatná infrastruktura, nedostatek vody a energie, korupce a nadbytečná byrokracii. Ale realita je taková, že země se mění a nejenom ekonomicky. Infrastruktura se zlepšuje. Například v Dillí se staví šestý největší terminál na světě a dálnice mění podobu silniční dopravy v moderní Indii. Jsou očekávány obrovské investice a vláda plánuje utratit za infrastrukturu více než 1,3 biliónu USD v následujících sedmi letech (2011-17). Mezitím se řeší i další problémy. Byl zahájen boj proti korupci a i politika se mění spolu s tím, jak voliči více podporují strany, které mají za hlavní cíl rozvoj země. Indie je také jedna z nejrychleji rostoucích rozvíjejících se zemí na světě s mladým a dynamickým demografickým trendem. Rostoucí bohatství obyvatel a zvyšující se spotřeba značí dobré vyhlídky pro budoucnost ekonomiky. Progresivní reformy rychle zlepšují ekonomické prostředí a investoři mohou využít výhod velkého, likvidního, dynamického a dobře regulovaného kapitálového trhu.

RŮSTOVÝ POTENCIÁL

Indikátory zásadním způsobem potvrzují, že je ekonomika země na vzestupu. Malý vzorek ukazuje na dosažený pokrok:

  • Reálný HDP výrazně vzrostl během posledního desetiletí a pokračuje v růstu
  • na akciovém trhu investice dlouhodobě dosahovaly solidních výnosů i v obdobích, kdy byl trh na svém maximu
  • Ukazatele úspor a investic se zvyšují a do roku 2020 se odhaduje, že by HDP mělo dosáhnout 6 biliónů USD
  • růst příjmů pro rok 2012 se očekává ve výši 18-20% meziročně
  • růst HDP pro rok 2012 se očekává na úrovni 8–8,5%

 

Reálný HDP – průměrná % změna


KOMPARATIVNÍ VÝHODA

Indie ze srovnání s dalšími rozvíjejícími se ekonomikami nevychází špatně. Ekonomické indikátory zadlužení, růstu HDP a úspor jsou povzbudivé v porovnání s dalšími rozvíjejícími se zeměmi a indický akciový trh nabízí ohromnou stabilitu díky své nižší závislosti na komoditách.

 

Složení akciových trhů BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika) Nižší závislost na komoditách podporuje stabilitu


Poznámka: Non-commodities – Nekomoditní; Commodities - Komoditní

 

TRŽNÍ OPTIMISMUS

Výhled na budoucí vývoj akciového trhu je velmi povzbudivý. Zejména v segmentu společností se střední a nízkou kapitalizací se vylepšuje poměr rizika-výnosu a zároveň mnohé z makroekonomických ukazatelů. Indický HDP je ve finančním roce 2012 (končícím 31. března 2012) připraven růst tempem 7,5-8%. Domácí spotřeba a silné oživení exportu táhne tento růst i přes pokles zaznamenaný v sektoru infrastruktury. Úrokové sazby dosáhly svého vrcholu, a vzhledem k vysoké inflaci se očekává klesající trend. V poslední době se také výrazně zlepšila situace na běžném účtu. Výkonnost trhu v nejbližším období bude velmi záviset na přílivu zahraničních institucionálních investorů (FII), na číslech, která jsou nyní velmi optimistická.  I na pozadí dlouhodobě stabilní likvidity a negativních zpráv z minulosti můžeme na akciovém trhu čekat roční výnos 15-20%.

 

INVESTIČNÍ SPRÁVA

Investičním poradcem fondu je Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (RAMS), který je dceřinou společností Reliance Capital Asset Management Limited, největší správcovské společnosti v Indii dle velikosti aktiv pod správou. Portfolio manažerem fondu je Dhawal Mehta, který má více než 17leté zkušenosti s indickými akciemi.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.