29.03.2007

Cornhill Management s potěšením oznamuje, že Nord Europe Private Bank S.A aC-QUADRAT Kapitalanlage AG se k 9.3.2007 zařadili mezi investičníchprofesionály pověrenými řízením WIOF fondů.

Nord Europe Private Bank S.A v současnosti spravuje 15 WIOF fondů. NordEurope Private Bank se sídlem v Lucembursku je součástí francouzskébankovní skupiny Crédit Mutuel Nord Europe a její činností je řízeníaktiv pro jejich private banking aktivity. Crédit Mutuel Nord Europe má ratingA+/A-1 od Standard & Poor’s se stabilní a dlouhodobou perspektivou.

C-QUADRAT Kapitalanlage AG (“C-QUADRAT”), nový správce fondu WIOF EUROInternational Bond, je nezávislý evropský správce aktiv. Společnost máabsolutní volnost pro rozhodování a trvale hledá nejlepší řešení prosvé klienty. Její činnost se dělí na dva segmenty: řízení aktiv sezaměřením na fondy fondů a brokerské a poradenské služby jako tvorba amarketing strukturovaných finančních produktů a fondové brokerství.