20.02.2007

Privatbanka označila loňský rok z hlediska ziskovosti zanejúspěšnější ve své historii.

Předpokládaný zisk před zdaněním ve výši 64,3m SKK znamená 50%nárůst oproti roku 2005. Kapitálová přiměřenost vlastních zdrojůPrivatbanky dosáhla úrovně 22,68% ke konci roku 2006, což je o 8% vícenež je úroveň stanovená NBS (Národní banka Slovenska).

Výborné výsledky hospodaření Privatbanky potvrzují optimálnínastavení obchodní strategie a posilují její pozici na slovenskémfinančním trhu pro rok 2007.