13.10.2011

Peter Leger

Portfolio manažer

Coronation Asset Management (Pty) Ltd., South Africa

Afrika je kontinentem, který si investoři nemohou dovolit ignorovat vzhledem k rychle rostoucím zahraničním investicím, bohatým komoditním rezervám, rychle se měnícímu ekonomickému klimatu a dokončeným nejdůležitějším změnám v rámci infrastruktury. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorům přístup k velkému množství investičních příležitostí v regionu s rychlým růstem a slibnou budoucností.


ZLEPŠUJÍCÍ SE PROSTŘEDÍ

Afrika byla v minulosti často vnímaná jako kontinent zužovaný chudobou, hladomorem, válkami, kriminalitou a nepřekonatelnými problémy v oblasti infrastruktury. Ačkoli některé části kontinentu čelí jistým problémům, celkový obraz Afriky je čím dál pozitivnější.

 

Zde je několik základních statistických údajů, které podtrhují obrovský potenciál tohoto kontinentu:

  • Afrika pojímá 13 % světové populace.
  • Je větší než USA, Čína, Evropa, India a Argentina dohromady, kontinent tvoří 20 % světové pevniny.
  • Disponuje 12 % zemědělské půdy světa.
  • Vlastní 30 % světových nerostných zdrojů.

 

Spolu s těmito povzbuzujícími údaji je ve velkém množství afrických států možné spatřit pozitivní demografický i makroekonomický vývoj, jako například zlepšující se situace ohledně inflace. Navíc jsou i úrovně dluhu vlády a soukromého sektoru relativně nízké.

 

INVESTIČNÍ CÍL

Pozitivní výhled týkající se ekonomického růstu a neustále se zlepšující makroekonomické prostředí zaregistrovali i mnozí zahraniční investoři. Množství velkých investicí se už uskutečnilo nebo jsou v plánu, přičemž mezi velkými investicemi byly i investice stabilních světových i vznikajících ekonomických super-velmocí.

USA a Evropa

Například maloobchodní gigant Walmart z USA nedávno investoval 2,4 mld. USD do místního maloobchodního prodejce Massmart s 288 obchody v Jižní Africe a 12 obchody v dalších afrických státech. Ropné společnosti z USA a Evropy, např. Chevron Corporation, Elf Oil, Texaco, ExxonMobil, Agip, Petrobras a British Petroleum, mají provozy v různých oblastech afrického kontinentu.

Asie - Indie a Čína

I společnosti ze dvou rychle rostoucích asijských ekonomických gigantů, Indie a Číny, investují v Africe. Objem obchodu mezi Jižní Afrikou a Indií se v období mezi lety 2007 a 2010 zdvojnásobil, přičemž Indie se stala šestou největší exportní destinací Jižní Afriky a  zároveň devátým největším zdrojem pro import. Podle oficiálních čínských údajů investovalo ze všech čínských společností investujících v zahraničí v roce 2010 22 % právě v Africe. Většina čínských společností investuje zejména do infrastruktury a projektů, které se týkají těžby nerostných surovin. Za méně než desetiletí vzrostla čínská poptávka po surovinách o 600 % a počet čínských investičních projektů do těžebního průmyslu v Africe vzrostl ze 6 v roce 2003 na více než 40 v roce 2010.

 

 

OČEKÁVANÝ RŮST

Očekává se, že příliv investic bude i nadále pokračovat ve zdravém tempu. Studie společnosti Ernst & Young, kterého se zúčastnilo 562 řídících pracovníků z celého světa a která byla uveřejněna na začátku tohoto roku ukázala, že počet nových projektů v Africe bude od budoucího roku narůstat a příliv přímých zahraničních investic dosáhne podle odhadu do roku 2015 150 mld. USD. Průzkum také ukázal, že Afrika je na předním místě zájmu globálních investorů z pohledu investičních strategií. Celkově 42 % společností v průzkumu zvažuje další investice v tomto regionu a dalších 19 % řídících pracovníků potvrdilo, že bude pokračovat ve svých aktivitách na tomto kontinentu.

 

VÝHLED

Dlouhodobé vyhlídky kontinentu jsou perspektivní, čemuž napomáhá vývoj ekonomiky a afrických trhů v posledních letech. Výnosy se ukázaly v posledních letech jako stabilní, přičemž obrovské finanční injekce a finanční podpory, které poskytovali západní vlády, do určité míry stabilizovali světový finanční systém. Stav vládních financí na Západě se však zdá být velmi žalostný a upuštění od finančních pobídek, poskytovaných v posledních letech, se pravděpodobně ukáže jako komplikovaná záležitost. Globální ekonomické události a vývoj budou i nadále ovlivňovat africký kontinent. Avšak základní východiska v Africe budou i nadále podporovat důvěru mnoha investičních příležitostí, udržitelný růst, dramaticky se zlepšující investiční prostředí, rostoucí množství investorů a značný růst akcií ze současných hodnot. Při absenci větších negativních globálních ekonomických událostí by měl makroekonomický vývoj podpořit dlouhodobý růstový potenciál v regionu.

INVESTIČNÍ MANAŽER

Investičním manažerem fondu je společnost Coronation Asset Management (Pty) Ltd. z Jižní Afriky (Coronation AM), jeden z největších správců aktiv v Jižní Africe, se silným mezinárodním zázemím. Společnost byla založena v roce 1993, sídlo má v Cape Town v Jižní Africe a pobočky má ve Velké Británii, Botswaně a Namibii.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.