30.04.2006

Výkonnosť fondu WIOF European Equity za 12 mesiacov meraná v EURdosiahla k 30. aprílu 2006 silných 42,19%.

Práve skončený finančný rok bol historický z hľadiska nevšednepozitívneho obdobia pre akcie. Poháňaná silným rastom v USA a Číne,dosiahla globálna ekonomika v roku 2005 dobrý výsledok a zaznamenala viacako 4%-ný rast. Rast v Európe po väčšinu času zaostával. Nemecko,najväčšia európska ekonomika dokázala narásť iba zhruba o 1%. Armádatakmer 1 milión nezamestnaných negatívne vplývala na spotrebiteľskúdôveru. Iba krajiny na periférii Európy ako Škandinávia a Španielsko spolus novými členmi EÚ zo strednej s východnej Európy zaznamenali uspokojivýrast. Konečne na konci roku 2005 začali aj tradičné európske ekonomikynaberať silu. Po priemernom raste na úrovni 7% počas finančného roka2005 meranom Stoxx Composite index, európske akciové trhy akcelerovali svojrastový trend. Dvanásť mesačné obdobie končiace 30. apríla2006 ukončili s rastom 31%. V globálnom kontexte bola výkonnosťeurópskych akcií prekonaná iba japonským trhom, ktorý vzrástol o viac ako40%. V rámci Európy boli jasne najrastovejšími trhmi Nemecko (+44%) aŠvajčiarsko (+37%), zatiaľ čo akciový trh vo Veľkej Británii zaostal(+25%). Silný rast tržieb spoločností bol hlavým impulzom rastu európskychakciových trhov. Na jednej strane spoločnosti profitovali zo silnéhoglobálneho rastu. Na druhej strane sa naďalej sústredili na úsporunákladov. Zracionalizovali a reštrukturalizovali svoju činnosť, zvýšilipočet pracovných hodín a niektoré činnosti boli presunuté do krajíns nižšou cenou práce vo východnej Európe. Tieto opatrenia priniesli ovociev podobe rastu príjmov: počas roku 2005 spoločnosti zahrnuté vo veľkýcheurópskych indexoch výšili svoje zisky o ohromných 25%. Expanzívnamonetárna politika podporovala ceny akcií. Európska centrálna banka (ECB)iba začala s procesom zvyšovania základnej úrokovej sadzby v decembri2005, keď došlo k ich nárastu o 25 bázických bodov (0,25%) na 2,25%. Aninárast dlhodobých úrokových sadzieb o približne 50 bázických bodov, anineustály rast cien ropy nemali vplyv na pozitívnu náladu na akciovýchtrhoch. Po nevšedne silnom raste akcii počas predchádzajúcich dvanástichmesiacov možno predpokladať spomalenie silnej dynamiky. Ale investičnéprostredie by malo ostať priaznivé. Za predpokladu žiadnych mimoriadnychudalostí by mala svetová ekonomika v roku 2006 vzrásť približne o 5%.Mierne spomalenie rastu v USA by malo byť kompenzované ekonomickým rastomv Európe a Japonsku. Vďaka výraznému zlepšeniu niektorých dôležitýchukazovateľov podnikateľského a spotrebiteľského sektora koncom roku 2005,panuje názor, že na vzkriesenie európskej ekonomiky sa zmení na celkový,udržateľný rast. Podnikateľský sektor zostane najdôležitejším faktoromeurópskych akciových trhov. Silný nárast ziskov v roku 2005 sapravdepodobne o niečo spomalí, ale stále očakávame rast príjmov niekdemedzi 8% až 12%. Zastávame názor, že príjmový potenciál je vovšeobecnosti stále podhodnotený. Európske firmy budú naďalej využívaťvýhody globalizácie. EUR, ktoré v posledných rokoch posilnilo, prinútilospoločnosti vyrábať efektívnejšie. Ďalšími podpornými faktormi preakcie je stále ich atraktívna hodnota, pokračujúca M&A mánia(spájanie a preberanie spoločností) ako aj skutočnosť, že vďaka nízkymúrokovým sadzbám tu nie sú žiadne investičné alternatívy k akciám.Výrazné sprísňovanie politiky FED-u, výrazné zvýšenie dlhodobýchúrokových sadzieb, výrazný pokles USD, klesajúci trh nehnuteľností v USAa rast nepredvídateľnosti politiky sú niektoré riziká, na ktoré si musímedať pozor. Navyše, po takom trojročnom a takmer nepretržitom rasteakciových trhov, nemožno vylúčiť kratšie ale aj dlhšie obdobia korekcií.Paul Carr Head of Product Relationship Management Central andEastern Europe