28.05.2007

V minulém týdnu dosáhly nejvýznamnějšího růstu v referenčníměně akciové fondy, které rostly rychleji než dluhopisové asmíšené fondy.

Nejúspěšnějším fondem za minulý týden byl WIOF Adriatic-BalkanOpportunities Fund, který vzrostl o 1,26%. Minulý týden nebyl přílišpříznivý pro dluhopisové fondy. Nejúspěšnějším smíšeným fondem zaminulý týden byl WIOF Strategie Konto Schweiz Portfolio, kterýv referenční měně vzrostl o 1,10%.