06.06.2006

Raiffeisenbank a.s. v České republice docílila v minulém roce2006 růstu zisku o 51% s navýšením celkových aktiv téměř k 90 mld.Kč. Srovnáme-li dva předchozí roky, čistý zisk v roce 2006 dosáhl562,2 mil. Kč a v roce 2005 371,5 mil. Kč.

Lubor Žalman, generální ředitel Raiffeisenbank a.s., uvedl: „Minulýrok byl pro Raiffeisenbank a.s. po všech stránkách mimořádný. Podařilo senám dosáhnout růstu zisku a současně jsme udrželi náklady pod kontrolou.Navíc jsme zvýšili tržní podíl ve všech klíčových segmentech.“

Zisk před zdaněním vzrostl o 54% na 764 mil. Kč s celkovými aktivy vevýši 89,7 mld. Kč ke konci roku 2006. Ve srovnání s celkovými aktivy vevýši 75,9 mld. Kč v roce 2005 to představuje nárůst o 18%.

Lubor Žalman dále uvedl: „Intenzivní růst byl uznán i odbornouveřejností, která ocenila Raiffeisenbank a.s. jako „Nejdynamičtějšíbanku roku 2006“.“

Výsledky minulého roku znovu ukazují na silnou pozici Raiffeisenbank a.s.jak v regionu, tak i na mezinárodních finančních trzích.

Zdroj: http://www.rb.cz/