23.05.2007

Financial Services Authority (FSA), organizacja odpowiedzialna za regulacjęprawną wszystkich usług finansowych w Wielkiej Brytanii potwierdziła, żeParex Asset Management (PAM) może zarządzać portfelami inwestycyjnymi wWielkiej Brytanii poprzez usługi transgraniczne z Łotwy. Parex AssetManagement to pierwsza firma zarządzająca aktywami z krajów bałtyckich,która może oferować swoje usługi w Wielkiej Brytanii.

Elena Coleman, Członek Zarządu Parex Asset Management, powiedziała:„Dzięki zatwierdzeniu FSA, PAM uzyskuje dostęp do największego rynkufinansowego w UE – do rynku londyńskiego. Mamy nadzieję, że zwrócimyuwagę szerszej grupy inwestorów na kraje bałtyckie oraz inne, w którychdziałamy, w tym na Rosję, Ukrainę, Kazachstan i Azerbejdżan”. PozaWielką Brytania i rodzimą Łotwą, Parex Asset Management i jego filie mogąprowadzić usługi finansowe w Szwecji, Niemczech, na Ukrainie, Litwie, wEstonii i Rosji. Parex banka ma swoje przedstawicielstwo w Wielkiej Brytaniii pragnie zwiększać zainteresowanie inwestorów Łotwą i jej przemysłem.Ponadto, co roku Parex banka we współpracy z Ambasadą Republiki Łotwy wWielkiej Brytanii organizuje seminarium, podczas którego przodującymlondyńskim ekspertom bankowym są przedstawiane informacje o osiągnięciachsektora bankowego Łotwy oraz jest prowadzona promocja możliwościinwestycyjnych kraju. Źródło: http://www.parexgroup.com/