26.06.2007

Cyperská burza cenných papierov (CSE) pokračuje vo svojom tohtoročnomsilnom výkone s návratnosťou viac ako 21% k danému dátumu.

Hlavnými hnacími činiteľmi tohto výkonu je rastúci počet korporátnychtransakcií a príliv nového kapitálu od domácich a zahraničnýchinvestorov. Napriek slabému výkonu Aténskej burzy cenných papierov (ASE)v júny, podobne ako v prípade väčšiny ostatných Európskych búrzcenných papierov, výkon ASE zostáva uspokojivý s návratnosťou 10%k danému dátumu.

Aj napriek námietkam týkajúcich sa veľkej korekcie na svetových trhoch,naďalej očakávame pozitívny vývoj na oboch burzách až do konca roka.Činnosť Cyperskej burzy cenných papierov bude naďalej poháňanákorporátnymi transakciami a zlepšenými výsledkami v bankovom sektore.Rovnako predpokladáme, že pozitívnymi výsledkami bude ovplyvnená ajAténska burza cenných papierov.

Väčšia časť váhy fondu je aj naďalej investovaná do cyperského trhu,keďže ho považuje za podhodnotený v porovnaní s gréckym trhom. Výkonfondu profitoval zo svojej pozície väčšej váhy umiestnenej v sektorenehnuteľností a stavebníctva (na oboch burzách) a výkonom na niektorýchkľúčových pozíciách mimo bankového sektoru na Cypre. Niektoré novépozície otvorené tento rok zahŕňajú spoločnosti Options Cassoulidesv tlačiarenskom a Ermes Department Stores v maloobchodnom sektore. Veríme,že lepšia výkonnosť sektora nehnuteľností a stavebníctva budepokračovať do konca tohto roka a sektor bude ťažiť z očakávanéhoveľkého množstva peňazí, ktoré sa majú investovať v tejto oblasti.