14.02.2012

Matthew Jamurtas

Portfólio manažér

New Mellon Asset & Wealth Management S.A.

Pri narastajúcom globálnom otepľovaní prechádzajú spoločnosti a ekonomiky na modely s nízkym znečistením a emisiami oxidu uhličitého. Narastá potreba čistejších zdrojov energie a investície do odvetví s obnoviteľnou energiou majú potenciál zaujímavých výnosov. Fond WIOF Green Energy Performance Fund ponúka investorom možnosť využiť tento potenciál.

 

PREHĽAD

Fond sa zameriava na dlhodobý rast kapitálu pričom investuje do globálnych akcií a akciám príbuzných cenných papierov v odvetviach s obnoviteľnou energiou. Zameriava sa na spoločnosti so dobrými výsledkami v dlhodobom horizonte a s potenciálom rastu, ktoré vytvárajú diverzifikované portfólio. Fond zároveň ponúka možnosť investovať do neustále rastúcich príležitostí v sektore, ktorý sa čoraz častejšie považuje za súčasť hlavného prúdu ekonomiky.

 

OBNOVITEĽNÉ ENERGIE NA VZOSTUPE

Tradičné fosílne palivá sa dnes považujú nielen za ekologicky škodlivé, ale i nestále a neisté. Minuloročné udalosti v Líbyi pritiahli do centra pozornosti otázky týkajúce sa závislosti na fosílnych palivách. Ceny ropy prudko stúpli kvôli politickej nestabilite. Ide o situáciu, ktorej sú si vlády aj spoločnosti dostatočne vedomé. Rovnako nedávne napätie medzi Iránom a USA zase raz ovplyvnilo cenu ropy vzhľadom na obavy z následkov, ktoré by mohol mať konflikt v Perzskom zálive na celosvetové zásoby ropy. Už pred vzburami v krajinách MENA (Blízky východ a severná Afrika) úrady, ktoré vykonávajú dohľad nad energiami varovali, že obdobie lacnej ropy skončilo. Stále rastúci celosvetový dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie, akou je napríklad slnečná energia, dokazuje, ako sa sektor obnoviteľnej  energie stáva dôležitejším pre budúce svetové zdroje energie.

 

Dopyt po slnečnej energii

Zdroj: FIRST SOLAR, Barclays, CITI, Credit Suisse, Deutche Bank, GS, JPM, Morgan Stanley.

Poznámky: Germany – Nemecko, Spain – Španielsko, France -  Francúzsko, Italy - Taliansko, ROE - zvyšok Európy, North America - Severná Amerika, Japan -  Japonsko, China - Čína, ROW- zvyšok sveta.

 

Potenciál sektora obnoviteľných energií je založený aj na množstve iných faktorov, ako napríklad:

 • Potreba krajín, akými sú Čína a India, znížiť svoju závislosť na fosílnych palivách bude poháňať trh s obnoviteľnými zdrojmi energie v nasledujúcich rokoch.
 • Krajiny sa púšťajú do energeticky efektívnych opatrení, aby profitovali z  „rýchlych výhod“ pri znižovaní spotreby energie a emisií.
 • Vládne dotácie už nie sú takým dôležitým faktorom pre obnoviteľné zdroje, pretože technológie sú lacnejšie a v nákladoch schopné konkurovať aj fosílnym palivám.
 • Spoločnosti zo sektoru obnoviteľných energií prudko rastú. Malí hráči sa stávajú zaujímavými pre väčších hráčov, takže sa zvyšuje počet fúzií a akvizícií.
 • Politická podpora pre obnoviteľnú energiu sa bude zvyšovať, keďže sa preteky v týchto technológiách stávajú hlavnou prioritou pre krajiny, ako napríklad USA a Čína.
 • Japonsko sa stane ďalším veľkým trhom, pretože sa odkláňa od jadrovej energie.

 

Vlády aj politici si čoraz viac uvedomujú politické aj ekologické výhody, plynúce z podpory obnoviteľných zdrojov energie. Politiky štátov v oblasti energií sa stále viac zameriavajú na dôležitosť čistejších zdrojov energie a posledné správy z Medzinárodnej energetickej agentúry naznačujú, že by obnoviteľná energia mohla tvoriť do roku 2050 až 46% celosvetovej produkcie elektrickej energie s odhadovanými investíciami vo výške 10,5 bil. USD potrebnými do roku 2030.

 

PÔSOBIVÝ POTENCIÁL

Oblasť obnoviteľných energií sa môže pýšiť širokou škálou zaujímavých investičných príležitostí od veternej, solárnej, vodnej a geotermálnej energie až po odvetvia, akými sú skladovanie energie a energetická efektívnosť. Tieto odvetvia vykazujú a budú vykazovať obrovský nárast. Výkonnosť  sektora LED a osvetlenia vyčnieva nad ostatnými sektormi, keďže sa očakáva jej zdvojnásobenie do roku 2015, pretože potreby energie pre LED TV a osvetlenie budú stúpať.

 

Veľkosť trhu s LED (mld. USD)

Poznámky: Other - iné, Signage – digigálne zobrazovacie (reklamné) zariadenia, Automobile - automobily, Cellphone - mobilné telefóny, NetB/Tab – netbooky/tablety, NB - notebooky, Monitors - monitory, Lighting – osvetlenie.

 

VÝHĽAD

Rok 2012 bude rokom obratu pre akcie spoločností zo sektoru obnoviteľných zdrojov energií. V roku 2011 vznikli desiatky gigawattov nových kapacít obnoviteľných zdrojov energie s podstatným podielom v Číne, Taliansku a Nemecku. Podiel obnoviteľných energií na celkovej globálnej výrobe energie tak narástol nad 5%. Tento vývoj sa však nepremietol do cien akcií spoločností zo sektoru obnoviteľných zdrojov energií. Nadmerné zásoby veterných a slnečných zariadení a výpadky dopytu v Európskej Únii viedli totiž k prudkému poklesu cien zariadení a zníženiu podnikových marží. Navyše mnohé spoločnosti v tomto sektore čelili neistej budúcnosti. V roku 2012 však očakávame, že sa akcie týchto spoločností spamätajú po dvoch po sebe idúcich rokoch  negatívnych výnosov a to hlavne z týchto dôvodov (okrem iných):

 

 • Klesajúce náklady komponentov zapríčinili, že technológie obnoviteľných zdrojov energie môžu v súčasnosti priamo nákladovo konkurovať fosílnym palivám a pokles nákladov bude poháňať rozvoj pobrežných veterných a slnečných zariadení.
 • Hodnoty akcií ponúkajú možnosti pre fúzie a akvizície, keďže spoločnosti vyrábajúce spotrebnú elektroniku hľadajú vstupné body do tohto odvetvia.
 • Udalosti v jadrovej elektrárni vo Fukušime zmenili energetickú politiku v kľúčových krajinách, akými sú Japonsko a Nemecko.
 • Rozvíjajúce sa ekonomiky z oblastí, ako napríklad Stredný Východ, Afrika Latinská  Amerika či India budú najrýchlejšie rastúcimi trhmi v oblasti obnoviteľných energií.
 • Rozvíjajúce sa krajiny, ako sú Čína a India, sa po prvýkrát zaviazali, že budú pracovať na dosiahnutí dohody o znížení emisií.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Spoločnosť New Mellon Asset & Wealth Management (NEW MELLON) je nezávislá správcovská spoločnosť, ktorú vlastnia jej zamestnanci a vedie ju tím s viac ako 25-ročnými skúsenosťami s riadením lokálnych ako aj medzinárodných fondov. Sloločnosť bola založená v roku 2006 a sídli v Aténach (MELLON je odvodené od gréckeho slova “ΜΕΛΛΟΝ“ ktoré znamená budúcnosť), spoločnosť sa zaoberá výlučne globálnymi investíciami, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, ako napríklad obnoviteľná energia, efektívnosť, odpadové hospodárstvo a recyklácia. Spoločnosť ΝΕW MELLON vytvorila a dodržiava overený investičný proces, ktorý je prispôsobený výnimočným vlastnostiam „Zeleného sektora“.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.