03.08.2007

Napriek prudkému oslabeniu svetových trhov počas posledného júlovéhotýždňa, zaznamenali cyperská ako aj aténska burza úspešnú výkonnosťkeď cyperský trh narástol o 6,5% a grécky o 1,5% čím prekonali svojicheurópskych partnerov.

Fond naďalej pokračuje v smerovaní väčšej váhy investícií nacyperský trh keďže ho považujeme za podhodnotený v porovnaní s gréckymtrhom. Aj napriek tomu sme ukončili niektoré naše pozície na cyperskom trhu,ktoré podľa nás dosiahli negatívnu úroveň pomeru rizika vočivýnosnosti.

Počas tohto mesiaca ťažil fond z výkonnosti niektorých svojichkľúčových pozícií ako Options Cassoulides a Hellenic Bank kde udržujemeprevažujúce pozície. Na druhej strane však prudké oslabenie trhovv posledný júlový týždeň negatívne ovplyvnilo niektoré naše ďalšiepozície.

Náš predpoklad výkonnosti cyperského a gréckeho trhu ostáva pozitívny.Na obdobie do konca roka, avšak očakávame zvýšenie volatility. Toto jev súlade s našim pohľadom na výkonnosť svetových trhov kde očakávamezvýšenú volatilitu až do konca tohto roka.