26.06.2007

Kyperská burza cenných papírů (CSE) letos pokračovala ve výraznévýkonnosti s výnosy většími než 21% od začátku roku.

Hlavními tahouny tohoto výkonu byl zvyšující se objem korporátníchobchodů a přítok nových peněžních prostředků od lokálních azahraničních investorů. Výkonnost Aténské burzy cenných papírů (ASE)dosáhla rovněž uspokojivých výnosů – přibližně 10% od začátkuroku, navzdory své slabé výkonnosti v červnu společné pro většinu zezbytku evropských akciových trhů.

Kromě závažných korekcí na světových trzích očekáváme po zbytekroku pokračování pozitivní tržní výkonnosti obou burz. VýkonnostKyperské burzy cenných papírů bude nadále tažena korporátními obchody avylepšenými výsledky bankovního sektoru. Rovněž očekáváme, žei výkon Aténské burzy bude pozitivně ovlivněn vylepšenými výsledky.

Fond nadále investuje převážně na kyperském trhu, protože jejpovažuje za podhodnocený ve srovnání s řeckým trhem. Výkonnost fondutěžila z převažujícího umístění do nemovitostního a stavebníhosektoru (na obou burzách) a výkonnosti některých svých klíčovýchumístění mimo bankovní sektor na Kyperské burze. Tento rok započalaněkterá nová umístění, např. „Options Cassoulides“ v tiskařskémsektoru a „Ermes Department stores“ v sektoru maloobchodu. Věříme, ževýkonnost nemovitostního a stavebního sektoru bude pokračovat po zbytek rokua že bude těžit z rozsáhlých očekávaných investic v této oblasti.