06.06.2006

WIOF-STRATEGIE KONTO SCHWEIZ je pod-fondom v Luxembursku registrovanejrodiny fondov WIOF. Zodpovednosť za riadenie portfólia je v rukáchmanažéra, ktorým je Private Bank Ltd., Zürich.

WIOF-STRATEGIE KONTO SCHWEIZ je pod-fondom v Luxembursku registrovanejrodiny fondov WIOF. Zodpovednosť za riadenie portfólia je v rukáchmanažéra, ktorým je Private Bank Ltd., Zürich. Ako švajčiarsky správcaportfólia my v AIG PB vieme, čo investori chcú a po čom túžia. Z tohtodôvodu je kľúčovou myšlienkou nášho finančného konceptu WIOF-STRATEGIEKONTO SCHWEIZ „Bohatstvo s bezpečím“. Váš cieľ je presne rovnaký akoten náš. Chceme zabezpečiť dlhodobý rast aktív, ktoré ste nám zverili.Finanční odborníci preto zabezpečujú, aby boli Vaše finančné prostriedkyinvestované výhradne vo fondoch predurčených na úspech.