17.07.2007

WIOF Greece – Cyprus Opportunities Fund dosiahol nový rekordný nárast68,38% a cena jeho akcie dosiahla vrchol na úrovni niečo cez 5 Euro.

V piatok sa vzrušenie stupňovalo, po tom ako stále vysoko výkonný fondWIOF Greece – Cyprus Opportunities Fund dosiahol nový rekordný nárast68,38% a cena jeho akcie dosiahla vrchol na úrovni niečo cez 5 Euro.

Ako jeden zo skupiny tridsiatich šiestich fondov World investmentOpportunities Fund, Greece – Cyprus Opportuninties Fund je relatívne nový.Fond spravovaný spoločnosťou Laiki Asset Management bol pôvodne zriadený naCypre v apríli 2006. Po spustení fondu pri cene 3 Euro za akciu,pokračoval naďalej v dobrom výkone, 42% na konci 1. štvrťroka 2007, čímsi zaslúžil poctu v podobe názvu “osamelá hviezda” skupiny fondov WIOFza to, že pravidelne poráža svoj plánovaný benchmark.

Portfólio manažér, Mario Demetriades komentuje situáciu tým, že zatiaľčo výkon fondu Greece – Cyprus Opportunities Fund bol doteraz dobrý, jehonová najvyššia cena za akciu poukazuje na niekoľko faktorov. „Na rozdielod ostatných svetových trhov, cyperské investície podávali v júniskutočne dobré výkony. Okrem toho, korporátny vývoj v oblastiach, doktorých fond investoval a zvýšený záujem zo strany zahraničnýchinvestorov viedol k novej vysokej cene za akciu“. Na otázku, či je tentovývoj udržateľný, Demetriades odpovedal: „Naďalej očakávame, že fondbude pokračovať v dobrom výkone, keďže je naďalej podhodnotený…Grécky trh dosahuje slabšie výsledky ako zvyšok Európskych trhov, …takžeočakávam, že ich bude dobiehať.”

Demetriades zároveň upozorňuje na to, že aj napriek tomu, že fond nie jepriamo závislý od svetových trhov vo všeobecnosti, významná korekcia nasvetových trhoch by ho v konečnom dôsledku ovplyvnila. Medzičasom, nárastceny akcie fondu o 68,38% voči benchmarku, ktorý narástol o 48,97%poukazuje na solídny býčí výkon.