27.06.2007

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S: SERGEJS MEDVEDEVS – PAREX ASSET MANAGEMENT, PRVNÍVICEPREZIDENT

Řekněte mi něco o Parex Asset Management Parex Asset Management bylzaložen v roce 2001 jako dceřinná společnost Parex Banky, největší anejrychleji rostoucí banky v Pobaltí. Jsme největší správci majetkuv regionu s rozsáhlými zkušenostmi s globálními finančními trhy azvláště pak s odbornou znalostí investičního sektoru Společenstvínezávislých států a východní Evropy.

Kdy vznikla Parex Banka? Parex Banka je nejstarší bankou v oblasti, bylazaložena před 15 lety, kdy dal starý komunistický režim volnou cestuk volnému obchodu a tržnímu hospodářství. Jedná se o bankuv soukromém vlastnictví, která ukázala konzistentní ziskovost od svéhozaložení, oceněnou mnohými vyznamenáními a uznávanou pro svounepřetržitou vynikající kvalitu a vysokou výkonnost.

Jak dlouho pracujete u Parex Asset Management? Tento rok je mým desátým amá role ve společnosti je více strategická, třebaže všichni pracujemejako tým.

Jaký je styl Parex managementu a je závislý na typu spravovanýchinvesticí, např. u dluhopisových či akciových fondů? Jsme určitěaktivní investoři, zaměřujeme se na absolutní výnos a je to docelastejné, jestli mluvíme o dluhopisových nebo akciových fondech. Postupujeme„zdola nahoru“, což je obzvláště důležité u energetickýchtrhů – zaměřujeme se na celkový průzkum sektorů či firem, do kterýchse chystáme investovat, ale naší hlavní hnací silou je „s rostoucímrizikem rostou příležitosti, takže pokud nejste dostatečně aktivní,nedosáhnete výnosu…“

Co jste dělal před nástupem k Parex? Vždy jsem se zajímalo peníze – před nástupem k Parex jsem několik let pracoval vefinančním oddělení jedné naftové společnosti. Ale vždy jsem považovalobchod a finance za skvělou kombinaci.

Které WIOF fondy spravujete? Spravujeme čtyři fondy WIOF: BalticOpportunities Fund, Russian Opportunities Fund, CIS Bond Fund a Central AsiaOpportunities Fund – tyto poslední dva byly právě spuštěny, takžesoučasná doba je pro nás velice vzrušující.

Jak si zatím fondy vedou? A jejich výhled? Oba existující fondy jsou proinstitucionální klienty a vedou si extrémně dobře – naše číslaukazují, že Baltic Opportunities fund dosáhl výnosu 57% s 10% volatilitou,zatímco Russian Opportunities fund zisku 53% s 23% volatilitou. Hodnota aktivfondů je 7 mil. euro (BOF), resp. 4.5 mil. euro (ROF). A zdá se, že tentopozitivní trend bude pokračovat.

Jaký vývoj předpokládáte? Jaký bude např. výnos za 6 měsíců? Toje vždy těžké říci dopředu, ačkoliv právě teď je např.v Kazachstánu velmi žhavá situace! Tamní ekonomika je nejrychleji rostoucív regionu s obrovskými nevyužitými investičními příležitostmi –jedná se o trh s velmi rychlým růstem a expanzí mnoha podniků. Prvníinvestoři tohoto trhu budou těžit z vynikajícího růstového potenciálu.Každá země střední Asie je nějakým způsobem odlišná, některé jsoupoliticky nestabilní, proto je v nich mnohem větší investiční riziko.Kazachstán je docela stabilní, nicméně s křehkou liberální ekonomikou,přesto údaje pro příštích 6 měsíců vypadají slibně.

Jak se rozhodujete, které společnosti zařadíte do svého portfolia?Každý fond je zaměřen na nepatrně odlišné trhy, takže se opravdu jednáo dennodenní práci manažera fondu a jeho analytiků, kteří určují,které společnosti vybrat. V každém fondu máme až 50 společností atento soubor se stále rozšiřuje. Proces výběru je konzistentní a opravdupracuje pro nás – je důležité, aby, když se někdo rozhodne opustitParex, se systém nezhroutil. Ale je klíčové pamatovat na to, žepotřebujete skvělý tým, abyste měli skvělý systém.

Proč bych měl investovat do Vašich fondů? Už jsem zmínil našihistorickou výkonnost – a ta říká dost natolik, že sami našizaměstnanci (včetně mě!) cítí důvěru v investování s námi. ParexBank je vlastně jedním z našich největších klientů.

Analytici očekávají v červnu korekci akcií – obáváte se?Nemůžete se vyhnout fluktuaci v cenách – volatilita je zde stále. Takysi nestěžujete, že je v zimě zima, musíte se s tím prostě vyrovnat!Uniknout tomu můžete například tak, že přejdete na dluhopisové fondy, kdeje volatilita nižší. Změna je dobrá, pokud jste připraveni… Nikdo nemákřišťálovou kouli!

Jaký je Váš pohled na ekonomicky se rozvíjející trhy, tzv. emergingmarkets – jsou riskantní? Jak jsem zmínil. celý region je potenciálněožehavý, především proto, že je tak nový a nevyužitý – geopolitickyje to riskantnější trh, nicméně příležitosti jsou obrovské, je ovšemzároveň nutné, aby manažeři byli pečliví a svědomití ve svémpřístupu.

Pokud jsem nikdy dříve neinvestoval, kde bych měl začít? Promluvte sis někým, komu můžete věřit a vyjasněte si, kolik rizika jste připravenise svou investicí přijmout.

Co Vás pohání? Považuji svou práci za opravdu zajímavou – nikdynemám čas se nudit. Každý den se učím nové věci, profesně se vyvíjíma stále čelím novým výzvám. Ještě nejsem připraven odejít dodůchodu!

Máte ve své ložnici Bloomberg screen? Ne, ale máme čtyřiv kanceláři, plus jednu Reuters screen.

Odpoutáváte se někdy od peněžních trhů? Když jsem pod tlakem, jeněkdy obtížné se odpoutat, ale mám štěstí, že mám dvě malé děti(7 a 8 let), takže mám spoustu příjemných rodinných povinností, nakteré se musím zaměřovat. To pomáhá!

Jak relaxujete? Moje rodina mi pomáhá si odpočinout, také mám štěstí,že žiji v krásném městě Rize. A to, že do kanceláře můžu z domůchodit pěšky, je skvělý způsob, jak se oprostit od stresu předzačátkem dne.