18.05.2012

Radi by sme vás informovali o zmene správcovskej spoločnosti v rámci World Investment Opportunities Fund (WIOF). Dňa 11.5.2012 sa novou správcovskou spoločnosťou WIOF-u stala spoločnosť Casa4Funds SA, čím nahradila spoločnosť Lemanik Asset Management SA. Spoločnosť Casa4Funds SA sa rovnako stala investičným manažérom pre všetky fondy WIOF.

V rámci týchto zmien prišlo k ustanoveniu investičných poradcov ku každému fondu WIOF. Vo väčšine prípadov sa nimi stali spoločnosti, ktoré doposiaľ konali ako investičný manažéri fondov WIOF, čím sa zabezpečilo, že fondy WIOF budú aj naďalej riadené svetovými špecialistami na správu aktív.