03.08.2007

Navzdory ostré korekci na světových trzích poslední červencový týdenzaznamenala Kyperská a Aténská burza cenných papírů silnou výkonnost přirůstu kyperského trhu o 6,5% a řeckého o 1,5%, čímž překonaly svéevropské protějšky.

Ve fondu nadále převažuje pozice kypeského trhu, který považujeme zapodhodnocený ve srovnání s řeckým trhem. Dospěli jsme k opuštěníněkterých našich pozic na kyperském trhu, které podle nás dosáhlynegativního poměru risku ku výnosu.

Během tohoto měsíce fond těžil z výkonnosti některých svýchklíčových pozic jako např. Options Cassoulides či Hellenic Bank, vekterých udržujeme převážné pozice. Naopak i některé z našich pozicnegativně postihla ostrá korekce na světových trzích v poslednímčervencovém týdnu.

Zůstáváme pozitivní v očekávané výkonnosti kyperského a řeckéhotrhu po zbytek roku, ale rovněž očekáváme zvýšení volatility. Toto jev souladu s našim názorem na vývoj výkonnosti světových trhů, kde pozbytek roku rovněž očekáváme zvýšení volatility.