13.07.2012

Sebastien Legoff

Portfolio manažer

Delubac Asset Management

 

Ne všechny investice naplňují potřeby začínajících investorů právě tak dobře jako těch, kteří mají dlouholeté zkušenosti na kapitálových trzích. Ale právě portfoliu WIOF Global Strategy Alpha Portfolio se to daří. Je šitý na míru pro investory, kteří nesledují dění na kapitálových trzích, ale zároveň se výborně hodí pro zkušené investory, kteří chtějí dosáhnout definovaných investičních cílů a diverzifikovat své portfolio.

 

PŘEHLED

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio, investuje na globálních akciových a dluhopisových trzích s cílem dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu v USD. V akciích je investováno maximálně 70%. Vzhledem k cíli dosahovat dlouhodobého kapitálového růstu je pod-fond ideální volbou pro investory, kteří chtějí během dlouhého časového období zvyšovat své bohatství.

 

KLÍČOVÉ VÝHODY

Fond poskytuje investorům mnoho výhod, přičemž kombinuje nízkou volatilitu a flexibilitu.

Mezi hlavní výhody fondu patří:

 

  • Aktivní strategie investování do různých druhů aktiv s nižší volatilitou
  • Oceněný 5-hvězdičkovým ratingem podle společnosti Morningstar, která je světovým lídrem v oblasti podílových fondů.
  • Důraz na dlouhodobé investování a kapitálový růst v USD
  • Transparentní, jednoduché portfolio otevřených nástrojů kolektivní investování
  • Flexibilita při sestavování portfolia s důrazem na tradiční třídy aktiv
  • Neustálý investiční proces kombinování strategie „zdola“ a „zhora“ s využitím kvantitativních a kvalitativních postupů
  • Zkušený manažerský tým s výbornými výsledky

 

INVESTIČNÍ PROCES

Investiční proces manažera fondu zahrnuje komplexní mechanismus výběru a alokace aktiv. Proces třídění, při kterém se na začátku sledují desetitisíce fondů, umožňuje manažerovi fondu vybrat 100 nadprůměrných fondů, které se zkoumají použitím kvantitativní a kvalitativní analýzy. Poté následuje zhodnocení perspektivy návratnosti a diverzifikace před tím, než dojde k výběru aktiv. Tento proces se kombinuje s procesem alokace aktiv, který využívá přístup shora-dolů (top-down), přístup zdola nahoru (bottom-up) zahrnuje hodnocení strategické a taktické alokace do fondů v užším výběru. Definitivně vytvořené portfolio se monitoruje na denní bázi.

NÁROČNÉ PROSTŘEDÍ

Aktivní správa fondu a denní monitoring umožňují investičnímu manažerovi rychle reagovat na podmínky na světových trzích, které jsou rozhodující pro výkonnost fondu.  Výkonnost trhu byla v tomto roce kombinací nálady investorů a firemních a ekonomických ukazatelů. Nálada investorů se na začátku roku značně změnila po tom, co se pochmurná situace, která byla na trzích na konci roku 2011, zlepšila. Trhy na celém světě, které tahal narůstající optimismus ohledně řešení dluhové krize v Řecku a ekonomického zotavení USA, prudce vzrostly. Makroekonomické údaje z USA jsou stále povzbudivé, což by mělo pomoci udržet celkově pozitivní trend na trzích. Trhy si též oddechly po dohodě o pomoci Řecku, stejně jako po výsledcích řeckých voleb a sérii opatření ohlášených EU lídry, které by měli pomoci při stimulaci ekonomik.

 

 

VÝHLED

Výhled do budoucnosti, především do druhé poloviny roku 2012, zůstává nejistý. Zdá se, že se ekonomika USA zlepšuje a měla by pohánět asijské akciové trhy. Lepší ekonomika USA však bohužel znamená, že Federální rezervní systém ubere z akcelerace likvidity, což bude následně testem, zda si země dokáže udržet svůj zlepšující se trend. Navzdory slábnoucí výrobní aktivitě v Číně  pro pokles poptávky na největších exportních trzích země, zůstávají ekonomické podmínky příznivé ve většině zemí asijsko-pacifického regionu. Pravděpodobnost tvrdého přistání ekonomiky Číny je malá, stejně tak je nepravděpodobné, že brzy dosáhne dvojciferného růstu. Co se týká eurozóny, vítězství stran hlásajících se k dodržování podmínek pomoci z EU v těžce zkoušených řeckých volbách poskytly trhům silný signál, čímž se výrazně snížila pravděpodobnost potenciálního odchodu Řecka z eurozóny. Pozitivní signály přišli i ze strany evropských lídrů, kteří ohlásili sérii neočekávaných opatření, zaměřených na boj proti negativním vlivům probíhající dluhové krize. Tyto pravidla zahrnují plán přímého financování evropských bank bez zahrnutí tohoto vlivu do dluhu země. Toto vyhlášení z části uspokojilo trhy vzhledem na nedávné problémy bankovního sektoru Španělska stejně jako faktu, že Kypr jako pátá země eurozóny požádala o pomoc ze záchranného balíku. Ačkoliv se situace na světových trzích dočasně uspokojila, především v eurozóně, trhy zůstávají stále opatrné, přičemž čekají na další pozitivní signály dlouhodobé stabilizace a obnovy.

 

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investoři fondu WIOF Global Strategy Alpha Portfolio prosperují díky tomu, že jsou jejich investice řízeny jedním z nejlepších investičních manažerů na trhu - Delubac Asset Management, patřící pod Delubac Bank. Delubac, který se specializuje především na výběr fondů, akcií a alokaci aktiv, si pro sebe díky svým zkušenostem s fondy fondů na rozvíjejících se trzích našel vhodné uplatnění. Delubac je zastáncem jedinečné investiční filosofie, kdy se soustřeďuje na strategické investiční programy, aktivní sledování rizika, diverzifikaci a dlouhé období držby.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.