30.08.2007

Podľa najnovších správ sa spol. Nord Europe Private Bank (NEPB) stalačlenom asociácie Association des Banques et Banquiers de Luxembourg (ABBL).Táto asociácia má veľmi rozsiahle a rozmanité pole činnosti. Počasposledných rokov sa stala finančným centrom, ktoré sa teší svetovémuuznaniu. ABBL sa usiluje chrániť a rozvíjať profesionálne záujmy svojichčlenov, v tomto prípade luxemburské banky.

Toto členstvo opäť demonštruje veľkú schopnosť NEPB expandovať aparticipovať vo svete finančníctva. WIOF gratuluje NEPB k tomutoúspechu.

Zdroj: http://www.nordeuropebank.lu