03.09.2007

Podľa finančných správ z 15. augusta, 2007, prekonali celkové aktívaRaiffeisenbank a.s. po prvý krát v histórií CZK 100 miliárd. Za prvýpolrok tohto roku dosiahla Raiffeisenbank a.s. čistý zisk CZK366.9 miliónov, čo v porovnaní s rokom 2006 znamená nárast o takmer30%. Okrem toho Raiffeisenbank a.s. pokračuje v dynamickom raste, ktorý bolzaznamenaný na konci júna 2007, keď jej celkové aktíva dosiahli CZK105.4 miliárd. Tento pozitívny trend len ďalej demonštruje schopnosťRaiffeisenbank a.s. stať sa lídrom na trhu.

WIOF gratuluje Raiffeisenbank a.s. k tomuto úspechu.

Zdroj: http://www.rb.cz