05.01.2006

WIOF s potešením oznamuje že 2. januára 2006 uviedol na trh20 nových fondov rodiny WIOF, čím sa ich celkový počet zvýšilna 28.

Fondy boli uvedené na trh po tom, ako regulátor trhu kolektívnehoinvestovania v Luxembursku (CSSF) vydal 16. decembra 2005 rozhodnutieo schválení nového predajného prospektu . Tento významný moment jeďalším krokom Cornhill Management a WIOF v snahe poskytnúť investorom možnosťvyužiť služby prvotriednych, svetovo uznávaných investičných manažérov,ktorí ponúkajú širokú škálu investičných stratégií schopných splniťvšetky investičné zámery. Spolu s novými fondmi spravovanýmijednotlivými manažérmi so zameraním na rôzne regióny či sektory, VámWIOF opäť prináša aj unikátne multi-manažérske portfólia. Majetokv týchto portfóliách je spravovaný viacerými manažérmi. Každýz týchto manažérov je zodpovedný za riadenie tej investičnej stratégie,v ktorej dosahuje najlepšie výsledky.