28.09.2007

C-QUADRAT Investment AG, nezávislý evropský investiční správce, má zasebou vysoce úspěšnou první polovinu roku 2007.

Konsolidovaný hrubý příjem za první polovinu roku 2007 dosáhl26,2 mil. EUR, což reprezentuje vzrůst o 5,1 mil. EUR, resp. 24,4 % vesrovnání se stejným obdobím roku 2006. Tento nadprůměrný růstcelkových kapacit skupiny přinášejících výnosy (Aktiva generujícípříjmy) tvoří základ vysoce pozitivního zisku společnosti, který vzrostlo 21,9 % z 4,3 mld. EUR na konci roku 2006 na 5,3 mld. EURk 30. červnu 2007.

Zisk před zdaněním (EBT) vzrostl výrazně na 4,8 mil. EUR, tj. růsto 24,5 %. Za první polovinu roku 2007 se čistý zisk vyšplhal na 3,9 mil.EUR, což znamená nárůst o 35,9 % ve srovnání se stejným obdobím roku2006. Všechny obchodní divize rovnoměrně přispěly k této pozitivnívýkonnosti a navázaly tak na předchozí růstový vývoj.

Výsledky jsou významným úspěchem, který opět ukazuje silnou poziciC-QUADRAT Investment AG v regionu a jeho tendenci stát se konkurenceschopnýmlídrem na finančních trzích.