01.11.2012

Yong Wei Lee

Portfolio manažer

Emirates NBD Asset Management Ltd

Navzdory politickým převratům, které se udály na Středním Východě za poslední rok a půl, jde o region se zdravými ekonomickými základy a atraktivními investičními příležitostmi. Fond WIOF Middle East Performance Fund nabízí možnost investovat na trzích, které se stále vyvíjejí a rostou, protože vlády v regionu pumpují biliony dolarů z ropy do diverzifikace svých ekonomik, čímž si zajišťují stabilitu a růst v budoucnosti.

 

MOŽNOSTI RŮSTU

Region je velmi atraktivní pro investory, kteří hledají možnosti růstu. Vysoké ceny ropy představují přísun 3 mld. USD denně do státních pokladen zemí Středního Východu. Tyto příjmy USD z ropy se opětovně investují do místních ekonomik, vytvářejí možnosti výnosů pro společnosti ze širokého spektra sektorů – od stavebních firem, které budují infrastrukturu, jakými jsou cesty a stavby, přes společnosti podnikající v oblasti turismu a banky, které poskytují úvěry pro retailové i institucionálních klienty. Nejnovější údaje a odhady za region ukazují, že se předpokládá vyšší nárůst zisku jako při akciích z rozvinutých a rozvíjejících se trhů v roce 2012, přičemž hodnoty akcií jsou nižší, tedy výhodnější, na základě ukazatelů P/E a P/B (price-to-earnings ratio – poměr ceny akcie a zisku a price-to-book ratio – poměr ceny akcie a účetní hodnoty). Akcie společností Středního Východu rovněž nabízejí porovnatelně vyšší dividendový výnos.

 

 

PŘITAŽLIVOST TRHU

Specifické charakteristiky akciových trhů regionu také nabízejí příležitosti pro investory.

  • Místní akciové trhy jsou všeobecně vnímané jako „hraniční“ nebo „rozvojové“ trhy, protože jsou relativně nové a malé. Region však přitahuje více zahraniční investory, kteří se věnují diversifikačním strategiím, a společnosti kótované na burze v současnosti těží ze silných regionálních trendů.
  • Burzy cenných papírů zemí regionu pracují na tom, aby získaly vyšší investice ze strany zahraničních investorů. Příkladem můžou být Spojené arabské emiráty a Katar, kde se burzy snaží o to, aby byli zařazeni do indexu rozvojových trhů MSCI Emerging Market Index. Kromě toho Saudská Arábie jako největší trh v regionu podle tržní kapitalizace zvažuje, že umožní přímý přístup pro zahraniční investory.
  • Akciové trhy zemí MENA (země Středního Východu a severní Afriky) zaostávali za růstem rozvinutých trhů od jejich nejnižších hodnot v roce 2009. V období mezi únorem 2009 a květnem 2012 zaznamenal index S&P 500 60% nárůst, zatímco pan-arabský index S&P vzrostl za stejné období pouze o 28 %. Toto zaostávání představuje možnost pro růst podhodnocených akcií v rámci MENA regionu.

 

CO NASTANE PO VYČERPANÍ ROPY

Někteří investoři stále vidí Střední Východ jako hlavní zásobárnu ropy ve světě. Výnosy z uhlovodíkových paliv jsou nejdůležitějším hnacím motorem ekonomického růstu v regionu. Region zemí MENA a Irán tvoří téměř jednu třetinu celosvětové produkce ropy a 60 % světových rezerv ropy. Přírodní zdroje v regionu budou poskytovat stálý příjem vzhledem k pokračující globální poptávce po energii. Nejde však pouze o průmyslová odvětví související s ropou a zemním plynem. Další oblasti, jakými jsou finanční služby, obchod a logistika spolu s turismem prožívají vysoký růst. Vlády se zavázali významně rozvíjet infrastrukturu na světové úrovni, a budou tak vytvářet další zdroj ekonomických stimulů.

 

NARŮSTAJÍCÍ VÝZNAM

Ekonomické zdraví regionu též poskytuje pevný základ pro další možnosti v budoucnosti. Obchodní přebytky vytvořili v zemích Perského zálivu (GCC Gulf Cooperation Council) odolné ekonomiky. Mají vynikající fiskální bilanci v porovnání s rozvinutými a jinými rozvíjejícími se ekonomikami, což jim zabezpečilo mnohem nižší úrovně státního dluhu.

 

 

Mezinárodní měnový fond očekává, že celkový hrubý domácí produkt (HDP) šesti zemí Perského zálivu (Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty) naroste v roce 2012 o 4 % a v roce 2013 se ještě zvýši. Také narůstá důležitost zemí Perského zálivu jako ekonomického a obchodního centra. Očekává se, že ekonomiky zemí Perského zálivu dosáhnou v roce 2020 2.bil. USD, přičemž budou zabezpečovat téměř 25 % světových zásob ropy a velké množství petrochemických a zpracovatelských závodů (kovů a plastů) bude narůstat tempem podobným Rusku a Brazílii.

 

VÝHLED

Nedávné oznámení Evropské centrální banky (ECB) ohledně nákupů dluhopisů spojených s rozhodnutím Federálního rezervního systému zavést 3. kolo kvantitativního uvolňování (QE3) bude mít pravděpodobně pozitivní vliv na cyklické akcie, které ovlivňují globální dění. Z tohoto důvodu se očekává růst cen ropy, což by mohlo být přínosem pro akcie zemí MENA, konkrétně pro akcie petrochemického průmyslu. A vzhledem k tomu, že úrokové míry zůstanou pravděpodobně delší čas na nízké úrovni, budou si dobře vést i cenné papíry s vysokými výnosy z dividend. Na trzích zemí MENA není běžné, aby společnosti platily výnosy z dividend na stejné nebo vyšší úrovni jako jsou výnosy z dluhopisů s perspektivou dalších výnosů z kapitálu. I přes tyto výhody se ceny akcií zemí MENA nacházejí stále na zajímavých úrovních. Očekává se, že tyto výhody budou pozitivní hnací silou pro akcie zemí MENA v příštích šesti měsících.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost Emirates NBD Asset Management. Společnost Emirates NBD Asset Management, kterou reguluje Úřad pro finanční služby v Dubaji (Dubai Financial Services Authority), je divizí pro správu aktiv Emirates NBD Bank, největší banky z pohledu aktiv v regionu MENA. Ve správě má přibližně 1,3 mld. USD (k 31. březnu 2012) se širokým sortimentem produktu včetně akcií zemí MENA a fondů s fixním výnosem, globálních rizikově profilovaných fondů a úplného sortimentu investičních nástrojů, které jsou v souladu s islámských právem Sharia.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.