13.11.2007

V októbri boli medzibankové sadzby v podstate statické, aj čo dorozpätia medzi minimom a maximom a aj v porovnaní s predchádzajúcimmesiacom. Priemerné sadzby sa pohybovali na úrovni 4.28% pri mesačnejsplatnosti po 4.45% na ročnej splatnosti. V polročnom horizonte trhneočakáva zmeny v súčasnom nastavení sadzieb Národnou bankou.

V októbri sa výnosy slovenských dlhopisov oproti septembru zvýšilipribližne o 10 bodov. Rozpätie voči nemeckým dlhopisom sa zvýšiloo približne 5 bodov a pri všetkých splatnostiach je na úrovni približne50 bodov. Výnosy nemeckých dlhopisov v októbri mierne narástli, keď samierne preskupili dva protichodné faktory. Na jednej strane zníženévyhliadky konjunktúry v eurozóne, pretrvávajúce napätie na kreditnýchtrhoch a silné euro zmierňujú potenciálnu reštrikciu zo strany ECB, nadruhej strane v poslednom období na doterajšie pomery rapídne rastúcainflácia v eurozóne zvyšuje požadovaný výnos z dlhopisov. Výnosyslovenských dlhopisov s trojročnou zostávajúcou splatnosťou boliv októbri priemerne na 4.60%, s 10-ročnou na 4.75%. ARDAL realizovalv mesiaci tri emisie dlhopisov, ani jedna nebola úspešná.

V októbri sa koruna vrátila na mierne silnejšie augustové úrovne, keďsa zhodnotila priemerne o 0.6%. V medziročnom porovnaní bola silnejšiao 9.8% a vplyvom bázického efektu začínajú týmto mesiacom klesaťmedziročné zisky koruny oproti euru. Len pripomeňme, že po minimáchv polovici júla minulého roku, keď nová vládna koalícia prinieslapochybnosti o vstupe Slovenska do eurozóny podľa plánu, po prijatíprogramového vyhlásenia na začiatku augusta a hlavne po maastrichtskomrozpočte verejnej správy na rok 2007 začala koruna od polovice októbra2006 výrazne posilňovať, a to do polovice marca 2007 – účinnostirevalvovanej centrálnej parity. Pod zisky koruny v októbri sa priaznivopodpísalo viacero faktorov – blížiaci sa vstup do eurozóny bezvýrazných napätí, de facto vcelku priaznivé stanovisko Eurostatu k schodkurozpočtu verejnej správy v roku 2008 a maastrichtský deficit návrhurozpočtu na rok 2008, priaznivý regionálny vývoj (víťazstvo liberálnejpravice v Poľsku, zvýšenie inflácie v Poľsku a v Česku a s týmsúvisiaci potenciál zvýšenia sadzieb) a precenenie rizika na svetovýchtrhoch.

Privatbanka a.s., Richard Tóth, hlavný ekonóm