26.11.2007

American International Group, Inc. (AIG), mateřská společnost AIG PivateBank, dnes oznámila čistý příjem za třetí čtvrtletí roku 2007 vevýši $3.09 mld. neboli $1.19 na akcii, oproti $4.22 mld. neboli $1.61 naakcii ve třetím čtvrtletí roku 2006. Takto oznámený čistý příjemzahrnuje ekonomicky efektivních zajišťovací aktivity, které nejsoukvalifikovány jako zajišťovací aktivity podléhající účetnímstandardům FAS 133, včetně souvisejících výnosů a ztrát z měnovékonverze.

Upravený čistý příjem třetího čtvrtletí 2007 dosáhl hodnotydokonce $3.49 mld. neboli $1.35 na akcii, ve srovnání s $4.02 mld. neboli$1.53 na akcii ve třetím čtvrtletí roku 2006. Čistý příjem za prvníchdevět měsíců roku 2007 byl $11.49 mld. neboli $4.40 na akcii, oproti$10.61 mld. neboli $4.04 na akcii v prvních devíti měsících roku2006. Upravený čistý příjem za prvních devět měsíců roku 2007 mělhodnotu $12.51 mld. neboli $4.79 na akcii, ve srovnání s $11.55 mld. neboli$4.40 na akcii během prvních devíti měsíců roku 2006.

Dne 30. září 2007 byla hodnota konsolidovaných aktiv AIG $1.072 bn. ahodnota vlastního jmění $104.07 mld. Hodnota vlastního jmění se lehcesnížila oproti 30. červnu 2007, primárně jako výsledek odkupní aktivityakcií a $2.45 mld. po zdanění, které byly součástí neočekávanéhoodpisu investic reportovaného v ostatních komplexních příjmech.

Prezident a CEO AIG Martin J. Sullivan komentuje výsledky třetíhočtvrtletí: “V prostředí volatilního trhu, který způsobil problémymnoha finančním institucím, AIG vykázala upravený čistá zisk ve výši$3.49 mld. ve třetím čtvrtletí roku 2007 a zvýšila tak účetní hodnotuna akcii na $40.81, což opět potvrzuje přínos našeho diverzifikovanéhoportfolia globálních obchodních aktivit. I když podmínky na hypotéčníma úvěrovém trhu USA nepříznivě ovlivnily naše výsledky, naše aktivní asilné procesy risk managementu pomohly potlačit tento vliv. Náš bilančníúčet zůstává pevný s dostatečnými finančními zdroji k ustánípokračující nejistoty a také využití atraktivních příležitostí trhů,které se rozvíjí.

WIOF gratuluje AIG k jejímu úspěchu!!!

Zdroj: www.mornigstar.com