15.04.2013

Pankaj Chopra

Portfolio manažer

Reliance Wealth Management Ltd.

V Indii, která je připravena stát se brzy třetí největší ekonomikou na světě, a která se chlubí dlouhodobými základy zvýrazňující její status rostoucí globální ekonomické supervelmoci, existuje mnoho investičních možností. Investování do indických akciových a dluhopisových trhů prostřednictvím fondu WIOF India Performance Fund nabízí možnost investovat do jedné z nejrychleji rostoucí a nejsilnější ekonomiky na světě.

 

ROSTOUCÍ VELMOC

Indie byla často v minulosti zobrazována jako země, která je vážně sužována problémy, jako je chudoba, slabá infrastruktura, nedostatek energie a vody, korupce a tíživá byrokracie. Ve skutečnosti se však Indie v posledních letech transformovala a stala se z ní rostoucí globální ekonomická supervelmoc. Od reforem v 90. letech, které znamenaly dlouhou cestu při odstraňování nadměrné regulace a protekcionismu, se růst zrychlil. Ekonomiku, o které se předpokládá, že se stane do roku 2015 třetí největší v paritě kupní síly (PKS), táhne v současnosti mnoho faktorů.

Klíčovou roli v tomto růstu mají:

  • Rostoucí příjem, expandující a stále bohatší střední vrstva a navyšující se počet pracovních příležitostí, které podporují domácí spotřebu, vytvářejí zdravý domácí trh plný příležitostí k investování.
  • Stabilizující se politický výhled s nejsilnější indickou vládou za posledních 20 let, která se čím dál více zaměřuje na rozvoj a reformy, což vede k nárůstu přímých zahraničních investic, rozvoji finančních trhů a biliony USD v plánovaných projektech do infrastruktury.
  • Pozitivní vyhlídky dlouhodobého ekonomického růstu.
  • Silné základy pro zaměstnanost s celkovou pracovní silou 750 milionu lidí a 13 miliony lidí, kteří se každoročně započítávají k pracovní síle ve městech.

 

PROMINENTNÍ POSTAVENÍ

Rostoucí postavení Indie v rámci globální ekonomiky podtrhuje porovnání s jinými rychle se rozvíjejícími ekonomikami. Ekonomické indikátory dluhu, úrovní růstu HDP a úspor jsou povzbudivé. Akciový trh Indie nabízí větší stabilitu než trhy jiných rychle se rozvíjejících ekonomik, a to kvůli její nižší závislosti na komoditách. Dva nejdůležitější indexy země, Nifty a Sensex, si minulý rok vedly velmi dobře. První vzrostl o 27 % za rok a druhý o 26 %, a to i navzdory předpovědím ze začátku roku 2012, že by nízká podnikatelská důvěra a pesimistická nálada vůči globální ekonomice mohli zanechat indický trh ve stagnaci. Demografický vývoj Indie je jednou z jejich největších ekonomických výhod. Má jednu z nejmladších populací s mediánem 25 let, přičemž 60 % populace je v produktivním věku (mezi 15 a 64 lety). Její demografický profil je podobný USA z období baby boomu a Číně v 90. letech minulého století, což naznačuje, že Indie brzy zažije obrovské zvýšení spotřeby, podobně jako v uvedených zemích.

 

VÍTANÉ REFORMY

Ekonomické zpomalení v rozvinutých zemích a následný pokles poptávky též zvýraznilo výhody ekonomické orientace Indie na domácí trh. Například Čína se v současnosti zaměřuje na opětovné vyrovnání dynamiky růstu ekonomiky, tj. odklání se od exportu a investic, a zaměřuje se více na typického indického spotřebitele. CEO společnosti Reliance Wealth Management a správce portfolia fondu Pankaj Chopra vysvětluje: „Jelikož má Indie růst jednoznačně založený na domácí poptávce a je málo závislá na exportu, očekává se, že bude mít vyšší výkonnost než mnoho jiných trhů v asijském regionu při současných globálních problémech s růstem.“ Čína se rovněž snaží přizpůsobit pokroku Indie v otázkách reforem. Nedávné reformy týkající se zahraničních investic v maloobchodu, pojišťovnictví, penzijním a leteckém odvětví byly ze strany investorů přivítané s nadšením. Tyto reformy do jisté míry zapříčinily v minulém roce příliv 24,2 mld. USD na trh, což byla největší suma od rekordního roku 2010 s 29 mld. USD.

 

VÝHLED

Přestože problémy v indické ekonomice přetrvávají, zdá se, že inflace a úrokové míry směřují k nižším hodnotám. A ačkoliv bude nejspíš následovat další rok s nízkým ekonomickým růstem, je pravděpodobné, že tempo rozvoje bude rychlejší než v roce 2012. Kromě toho pomůže rostoucí globální zájem o indické akcie tlačit trh dopředu, přičemž nedávné reformy týkající se zahraničních investic v maloobchodě, pojišťovnictví, penzijním a leteckém průmyslu budou i nadále přitahovat do země více investic. Spotřebu by měl významně podpořit vysoký nárůst mezd na venkově a státní dotace na jídlo, paliva a umělá hnojiva.

Jelikož jsou domácnosti v lepší finanční kondici než firemní dlužníci, měla by se zvýšit poptávka po automobilech a bílé technice.

 

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost Reliance Wealth Management Ltd., která je součástí Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group a je unikátním poskytovatelem investičních produktů institucím, investičním společnostem a velmi bonitním jednotlivcům v Indii i v zahraničí. Společnost se primárně zaměřuje na vytváření na míru šitých akciových portfolií jako oddělených mandátů a na zvyšování hodnoty pro klienty.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.