10.01.2008

The Banker, mezinárodní magazín ze skupiny Financial Times, zvolil KBLEuropean Private Bankers Bankou roku 2007 v Lucembursku. KBL European PrivateBankers tak navázala na BCEE (2005 a 2006) a BGL (2004) vítězez minulých let.

Na slavnostním předávání cen, které se uskutečnilo v Londýně vestředu 28. listopadu 2007, ocenění osobně převzali zástupci KBL EuropeanPrivate Bankers, jmenovitě generální sekretářka Marie-Paule Fillem aředitel privátního bankovnictví Olivier de Jamblinne, od zástupce magazínuThe Banker pana Stephen Timewella. Tato cena je ohodnocením za kvalitní servisa správu v oblasti privátního bankovnictví, které expanduje nejenomv rámci domácího trhu, ale i mezinárodně. Toto ocenění je důkazemkvality managementu a zaměstnanců. Pan Etienne Verwilghen, generálníředitel KBL European Private Bankers, byl ziskem ocenění Banka roku2007 velmi potěšen a dodal: “Tato cena je výsledkem naší obrovské snahya úsilí zlepšit naši výkonnost a přinést inovativní prvky do našípráce v letošním roce. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům nejenv Lucembursku, ale i v ostatních zemích Evropy, kteří nám pomohlidosáhnout našich finančních i strategických cílů. Důraz na péčio klienty a naše rozhodnutí expandovat do ostatních zemí Evropyprostřednictvím akvizice nových privátních bankéřů přinesla své ovoce.Tento úspěch je velkým povzbuzením na naší cestě stát se jednímz hlavních hráčů v oblasti privátního bankovnictví v západní Evropěa v budoucnu i ve střední a východní Evropě.“