10.01.2008

„The Banker“, medzinárodné periodikum skupiny Financial Times -,zvolilo KBL European Private Bankers Bankou roku 2007 v Luxembursku.

KBL European Private Bankers tak naviazala na úspechy spoločností BCEE(2005 a 2006) a BGL (2004), víťazov z predošlých rokov. Na slávnostnomodovzdávaní cien, ktoré sa prebehlo v Londýne, stredu 28. novembra 2007,prevzali ocenenie zástupcovia KBL European Private Bankers, generálnasekretárka Marie-Paule Fillem a riaditeľ privátneho bankovníctva Olivier deJamblinne, z rúk redaktora magazínu The Banker – Stephen Timewell.Ocenenie je ohodnotením kvalitných služieb a poradenstva v oblastiprivátneho bankovníctva v rámci domáceho aj medzinárodného trhu. Ocenenieje dôkazom kvality manažmentu i samotných zamestnancov. Generálny riaditeľKBL European Private Bankers, Etienne Verwilghen, bol ocenením Banka roku2007 príjemne potešený: “Cena je výsledkom snahy a úsilia o zlepšenienašej výkonnosti. Chceme vnášať zlepšujúce prvky do našej práce ajv tomto roku. Rád by som poďakoval všetkým zamestnancom v Luxembursku ajv ostatných častiach Európy, ktorí nám pomohli dosiahnuť vytýčenéfinančné i strategické ciele. Vždy sme kládli i budeme klásť dôraz nastarostlivosť o klientov. Naše rozhodnutie rozširovať sa do ostatnýchčastí Európy prostredníctvom akvizície nových privátnych bankárovprinieslo svoje ovocie. Tento úspech je veľkým povzbudením na našej cestestať sa jednými z hlavných hráčov v oblasti privátneho bankovníctvav Západnej a neskôr aj v Strednej a Východnej Európe.“