15.04.2014

 

Afrika je kontinentem, který si investoři nemohou dovolit ignorovat. Má bohaté komoditní rezervy, prudce rostoucí zahraniční investice, rychle se zlepšující ekonomické klima a velké, rychle se rozvíjející spotřebitelské trhy. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorům přístup k mnoha investičním příležitostem v regionu s předním růstem a slibnou budoucností.

ZLEPŠUJÍCÍ SE PROSTŘEDÍ

Afrika byla často v minulosti vnímána jako kontinent sužovaný chudobou, hladomorem, válkami, kriminalitou a nepřekonatelnými problémy v oblasti infrastruktury. Zatímco některé části kontinentu stále takovým problémům čelí, celkový obraz Afriky je čím dál pozitivnější.

 

Několik základních statistických údajů podtrhuje obrovský potenciál tohoto kontinentu:

 

  • Afrika má 13% světové populace.
  • Je větší než USA, Čína, Evropa, Indie a Argentina dohromady, kontinent tvoří 20 % světové pevniny.
  • Má 12% světové zemědělské půdy.
  • Vlastní 30% nerostných zdrojů a surovin určených pro těžbu.

 

A další specifické indikátory ukazují na to, jak se ekonomiky kontinentu v posledních letech vyvinuly.

 

  • Ekonomika Afriky rostla za posledních 15 let tempem 5 % ročně a některé její ekonomiky dnes patří ve světě mezi nejrychleji rostoucí.
  • Podle informací Mezinárodního Měnového Fondu (MMF) bylo 6 z 10 nejrychleji rostoucích ekonomik světa za roky 2001 až 2010 z Afrického kontinentu. Nejnovější prognózy MMF předpokládají, že 11 z 20 nejrychleji rostoucích ekonomik světa budou z Afriky.
  • Celkové HDP Afriky se od roku 2000 ztrojnásobilo. Služby tvoří až 60 % přidané hodnoty.
  • Trhy se spotřebním zbožím se rozvíjejí a rapidně expandují v rámci celého kontinentu. Očekává se, že spotřeba se v následujících 15 letech zdvojnásobí.
  • Obchodování Afriky se zbytkem světa se od roku 2000 více než zčtyřnásobilo. Největším obchodním partnerem je nadále EU, avšak obchody s rozvojovými oblastmi rovněž vzrostly. Podle údajů ze Standard Bank dosáhl celkový obchod Afriky se zeměmi BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) v roce 2012 340 miliard USD. Stejného objemu dosáhl zahraniční obchod v roce 2000.

 

VÝKONNOST (USD)

 

KOMODITY A DALŠÍ ZDROJE

Obrovské bohatství kontinentu v přírodních zdrojích, včetně kovů, ropy, mědi a železné rudy, stejně jako obrovské oblasti orné půdy, jsou životně důležitou součástí ekonomického růstu Afriky. Podle mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young představuje obchod s komoditami méně než jednu třetinu růstu kontinentu od roku 2000. Zbytek tvoří mix ostatních sektorů. Sektor finančních služeb je jednou takovou oblastí, jelikož roste a stává se sofistikovanější. Bankovnictví je v Africe zavedené dobře a je jednou z nejaktivnějších sektorů na mnoha burzách. Jiné oblasti v rámci odvětví jsou méně rozvinuté, například pojišťovnictví a financování hypotékou. Příležitosti v oblasti spotřebního zboží a služeb, včetně telekomunikačního sektoru, rostou exponenciálně spolu s rychlým růstem střední třídy v Africe a rostoucím disponibilním příjmem domácností. Africká rozvojová banka předpokládá, že do roku 2030 bude ve velké části Afriky převládat střední třída, a spotřebitelské výdaje vzrostou na 2,2 mld. USD, tedy více než dvojnásobek současné úrovně. Nigérie, největší spotřebitelský trh v Africe, má 158 milionů obyvatel a jejich počet se má do roku 2050 zdvojnásobit, což zdůrazňuje obrovský potenciál týkající se spotřeby.

 

GEOGRAFICKé ROZLOžENí

 

ATRAKTIVNÍ INVESTICE

Atraktivitu kontinentu podtrhuje skutečnost, že momentálně patří mezi nejdůležitější investiční oblasti světa. Ačkoliv příliv PZI (přímých zahraničních investic) do projektů na „zelené louce“ v roce 2012 meziročně klesl, což se dělo ve většině regionů světa, objem projektů na „zelené louce“ v Africe rostl. Předběžné údaje z OSN rovněž ukazují, že za poslední rok vzrostl příliv kapitálu do Afriky. To je v rozporu s faktem, že ve všech zemí BRIC mimo Jižní Afriky nastal pokles přílivu kapitálu. Zatímco příliv PZI z rozvinutých zemí do Afriky poklesl, PZI z rozvojových zemí rostly a trend růstu investičních projektů financovaných v rámci zemí afrického kontinentu pokračoval. Jižní Afrika byla jedním z největších investorů v rámci rozvojových zemí. Od roku 2007 investice z rozvojových zemí do projektů „na zelené louce“ v Africe vzrostly o více než 20 %. Mezi hlavní investory patří Čína, Keňa, Nigérie a Jižní Korea.

 

DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL

Demografie Afriky rovněž podtrhuje tržní potenciál. Zatímco mnoho zemí v rozvinutém světě má stárnoucí populaci, téměř polovina z 1 miliardy obyvatel Afriky má věk mezi 5 a 24 lety, čímž se mladí lidé Afriky stávají potenciálně jedním z největších hnacích motorů na pozadí udržitelného ekonomického rozvoje kontinentu. Navíc se populace Afriky zdvojnásobí do roku 2050 na 2 miliardy.

 

VÝHLED

Vyhlídky pro ekonomiky regionu a trhy, do kterých fond investuje, jsou dobré. Africké hraniční trhy patří mezi nejrychleji rostoucí ve světě a za poslední roky zaznamenali africké akciové trhy vynikající výnosy. Fond má optimální pozici, aby těžil z tohoto růstu.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnosti Sanlam Investment Management (Pty) Ltd („SIM“), správce aktiv s několika specialisty, který nabízí svým klientům široký rozsah služeb správy portfolia a programy kolektivního investování pro retailové a institucionální investory.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.