02.09.2014

V Indii, která je jednou z největších ekonomik na světě, a která se chlubí dlouhodobými základy zvýrazňující její status rostoucí globální ekonomické supervelmoci, existuje mnoho investičních možností. Investování do indických akciových a dluhopisových trhů prostřednictvím fondu WIOF India Performance Fund nabízí možnost investovat do jedné z nejrychleji rostoucí a nejsilnější ekonomiky na světě.

 

ROSTOUCÍ VELMOC

Indie byla často v minulosti zobrazována jako země, která je vážně sužována problémy, jako je chudoba, slabá infrastruktura, nedostatek energie a vody, korupce a tíživá byrokracie. Ve skutečnosti se však Indie v posledních letech transformovala a stala se z ní rostoucí globální ekonomická supervelmoc. Od reforem v 90. letech, které znamenaly dlouhou cestu při odstraňování nadměrné regulace a protekcionismu, se růst zrychlil. Ekonomiku, která  je třetí největší v paritě kupní síly (PKS), táhne v současnosti mnoho faktorů.

Klíčovou roli v tomto růstu mají:

  • Rostoucí příjem, expandující a stále bohatší střední vrstva a navyšující se počet pracovních příležitostí, které podporují domácí spotřebu, vytvářejí zdravý domácí trh plný příležitostí k investování.
  • Indie se neustále zaměřuje na rozvoj a reformy, které vedou k růstu přímých zahraničních investic (PZI), rozvoji finančních trhů, snižování dotací a miliardám dolarů do plánovaných projektů v infrastruktuře. Ekonomika má navíc obrovský potenciál růstu v rámci domácího trhu, čímž se stává méně náchylná na výkyvy na světových trzích.Pozitivní vyhlídky dlouhodobého ekonomického růstu.
  • Silné základy pro zaměstnanost s celkovou pracovní silou 750 milionu lidí a 13 miliony lidí, kteří se každoročně započítávají k pracovní síle ve městech.

PROMINENTNÍ POSTAVENÍ

Rostoucí postavení Indie v rámci globální ekonomiky podtrhuje porovnání s jinými rychle se rozvíjejícími ekonomikami. Ekonomické indikátory dluhu, úrovní růstu HDP a úspor jsou povzbudivé. Akciový trh Indie nabízí větší stabilitu než trhy jiných rychle se rozvíjejících ekonomik, a to kvůli její nižší závislosti na komoditách. Dva nejdůležitější indexy země, Sensex a Nifty, si minulý rok vedly velmi dobře. První vzrostl o 9 % za rok a druhý o 6.8 %. Demografický vývoj Indie je jednou z jejich největších ekonomických výhod. Má jednu z nejmladších populací s mediánem 25 let, přičemž 60 % populace je v produktivním věku (mezi 15 a 64 lety). Její demografický profil je podobný USA z období baby boomu a Číně v 90. letech minulého století, což naznačuje, že Indie brzy zažije obrovské zvýšení spotřeby, podobně jako v uvedených zemích.

 

VÍTANÉ REFORMY

Ekonomické zpomalení v rozvinutých zemích a následný pokles poptávky též zvýraznilo výhody ekonomické orientace Indie na domácí trh. Například Čína se v současnosti zaměřuje na opětovné vyrovnání dynamiky růstu ekonomiky, tj. odklání se od exportu a investic, a zaměřuje se více na typického indického spotřebitele. Manažer společnosti Reliance Wealth Management a portfolio manažer fondu WIOF India Peformance Fund Umesh Gupta vysvětluje: „Jelikož má Indie růst jednoznačně založený na domácí poptávce a je málo závislá na exportu, očekává se, že bude mít vyšší výkonnost než mnoho jiných trhů v asijském regionu při současných globálních problémech s růstem.“

 


VÝHLED

Z krátkodobého až střednědobého hlediska je pro akciové trhy extrémně důležitý mandát a rozhodnutí vlády v nejbližším období. Investoři by měli dát vládě devět až 12 měsíců na splnění jejich očekávání a mezitím by měli pozorně sledovat její další kroky. Indický akciový trh je velmi dobře připraven na dobrý býčí růst. Akcie, jakož i jiné třídy aktiv procházejí cykly a indické akciové trhy přinesly investorům v posledních šesti letech jen mírné zisky. Proto se očekává změna a následující čtyři až pět let by měly být pro indické společnosti extrémně pozitivní. Kromě toho, domácí, zahraniční i drobný investoři cítí, že akciové trhy jsou podhodnocené a budou čekat na příležitostné korekce na trhu. Mezitím Mezinárodní Měnový Fond zlepšil výhled růstu pro Indii a předpovídá zvyšující se konkurenceschopnost indického exportu. A co je nejdůležitější, začalo se s implementací nedávno schválených investičních projektů.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost Reliance Wealth Management Ltd., která je součástí Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group a je unikátním poskytovatelem investičních produktů institucím, investičním společnostem a velmi bonitním jednotlivcům v Indii i v zahraničí. Společnost se primárně zaměřuje na vytváření na míru šitých akciových portfolií jako oddělených mandátů a na zvyšování hodnoty pro klienty.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.