02.09.2014

Będące jedną z trzecich co do wielkości gospodarek oraz szczycące się długoletnimi tradycjami czyniącymi je rosnącą światową potęgą ekonomiczną, Indie oferują bogaty wachlarz możliwości inwestycyjnych. Poprzez inwestycje w indyjskie rynki akcji i obligacji, WIOF India Performance Fund oferuje szansę inwestycji w jedną z najszybciej rozwijających się i najsilniejszych gospodarek na świecie.

 

ROSNĄCA SIŁA

Na przestrzeni czasu Indie przedstawiane były jako kraj nękany problemami takimi jak: ubóstwo, słaba infrastruktura, niedobory energii i wody, korupcja i przytłaczająca biurokracja. W rzeczywistości w ostatnich latach państwo to przeszło duże zmiany i obecnie jest rosnącą światową potęgą gospodarczą. Od czasów reform w latach 90-tych, które w długotrwałym procesie uwolniły Indie od nadmiaru przepisów i protekcjonizmu, wzrost gospodarczy przyspieszył, a szereg czynników napędza gospodarkę, która już teraz jest trzecią co do wielkości pod względem parytetu siły nabywczej.

Kluczowe czynniki napędzające wzrost to:

  • Rosnące dochody, powiększająca się i coraz bardziej zamożna klasa średnia oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia, które napędzają konsumpcję na poziomie krajowym, tworząc zdrowy rynek wewnętrzny, pełen możliwości inwestycyjnych.
  • Kraj ten nieustannie kładzie nacisk na rozwój i reformy, które przyczyniają się do zwiększenia liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych, rozwoju rynków finansowych, zmniejszenia dotacji oraz trylionów USD z planowanych projektów infrastrukturalnych. Co więcej, gospodarka Indii ma ogromny potencjał rozwojowy na rynku krajowym, co sprawia, że jest ona w mniejszym stopniu dotknięta przez wstrząsy na rynkach globalnych.
  • Obiecujące długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego.
  • Mocne podstawy zatrudnienia przy całkowitej dostępnej sile roboczej w liczbie 750 milionów osób oraz 13 milionach nowych pracowników wchodzących na rynek pracy w miastach indyjskich każdego roku.

 

WYJĄTKOWOŚĆ

Rosnącą pozycję Indii w gospodarce światowej podkreśla to, jak wypada w porównaniu z innym wschodzącymi gospodarkami. Wskaźniki poziomu zadłużenia i oszczędności ora wskaźnik wzrostu PKB są obiecujące, a indyjski rynek akcji jest bardziej stabilny od innych rynków wschodzących ze względu na niższą zależność od towarów. Dwa z najważniejszych indeksów giełdowych Indii, wskaźniki Sensex i Nifty, radziły sobie dobrze w zeszłym roku - pierwszy z nich zyskując 9.0% w skali roku, a drugi 6,8%. Tymczasem rozwój demograficzny w Indiach jest jednym z największych atutów gospodarczych. India posiada jedną z najmłodszych populacji na świecie, ze średnią wieku 25 lat, a 60% populacji jest w wieku produkcyjnym (między 15 - 64 rokiem życia). Profil demograficzny Indii podobny jest do tego z czasów bumu demograficznego w USA oraz lat 90-tych w Chinach, co sugeruje, że Indie wkrótce zanotują ogromne zwiększenie wzrostu konsumpcjonizmu.

 

REFORMY

Spowolnienie gospodarcze w krajach rozwiniętych oraz dalszy spadek popytu także uwydatnił korzyści płynące ze skierowania orientacji gospodarczej Indii na rynek wewnętrzny. Chiny, przykładowo, skupiają się teraz na zbalansowaniu własnej dynamiki wzrostu, odchodząc od eksportowania i inwestycji w kierunku indyjskiego modelu bazującego na konsumpcji. Jak wyjaśnia Umesh Gupta, Menadżer Funduszu z Reliance Wealth Management oraz menadżer portfelowy WIOF India Performance Fund: "Indie zdecydowanie cechuje wzrost popytu krajowego, a biorąc pod uwagę obecne globalne wyzwania dla wzrostu gospodarczego, niskie uzależnienie od eksportu generuje lepsze wyniki niż na innych rynkach regionu azjatyckiego".

 


PERSPEKTYWY

In the near to medium term the government’s decisive mandate is extremely positive for equity markets. Investors/markets should give the government nine to 12 months to meet their expectations and will, in the meantime, be closely following what the government does. The Indian stock market is well poised for a good bull run. Equity, like other asset classes, goes through cycles and Indian stock markets have delivered modest returns over the last six years. Therefore, a change should be due and the next four to five years could be extremely good for corporate India. Furthermore, domestic, foreign and retail investors are still underinvested in equity as an asset class and will be looking to invest in the event of any corrections. Tymczasem Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizował niedawno prognozy wzrostu dla kraju i przewiduje poprawę konkurencyjności eksportu i, co ważniejsze, wdrożenie niedawno zatwierdzonych projektów inwestycyjnych.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Jako część Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, Reliance Wealth Management Ltd jest niszowym dostawcą produktów inwestycyjnych do instytucji, firm inwestycyjnych i najzamożniejszych osób w Indiach i za granicą. Jej głównym celem jest tworzenie portfeli akcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami oraz tworzenie wyceny portfela dla klientów.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.