25.01.2008

Čtvrtletní report – 4Q 2007

Změny v portfoliu fondu Během 4Q 2007, vzrostla celková čistá aktivafondu WIOF Conservative CZK fund z 46.1 mil CZK (tj. 1.677 mil EUR) na48.0 mil CZK (tj. 1.802 mil EUR). Po celé období se durace portfolia drželavíceméně neutrální oproti benchmarku (31 prosince 2007 byla duraceportfolia i benchmarku 3.8 roku, oproti 3.2 roku, resp. 3.3 roku 28 září2007). Díky atraktivním hodnotám klíčových akcií a stále zdravýmstavům většiny českých spolehlivých akcií – tzv. „blue chips“,zůstaly akcie převáženy v portfoliu WIOF Conservative CZK (zastoupenítéto třídy aktiv zůstala na 7.3% na mezičtvrtletní bázi, oproti cca 5.5%u benchmarku). Výkonnost fondu V 4Q 2007 hodnota vlastního jmění napodílový list WIOF Conservative CZK Fund ztratila 0.46% (na 101.1101 CZK),zatímco benchmark si polepšil o +0.08%. Lokální střednědobé dluhopisy(měřeno indexem EFFAS CZK Liquid 3–5 Yrs total return index) přidaly +0.09%m/m, české akcie (měřeno indexem PX) ztratily –0.07% ve stejném období.Hlavním důvodem podvýkonnosti fondu leží v poklesu cen akcií na Pražskéburze cenných papírů – tj. převážený nemovitostní developer Orco(-25.5% q/q) a v pozicích bankovního sektoru převážená Erste Bank (-12.8%q/q) a podvážená Komerční banka (-3.1% q/q). Výhled a očekávanástrategie Na počátku roku 2008 budou český dluhopisový trh negativněovlivňovat obavy z další akcelerace CPI. Poháněný růstem DPH, daněz tabákových výrobků, pokračující deregulací nájmů a růstem cenenergií, je téměř jisté, že růst meziročního CPI bude za ledenzačínat číslem “6”. Nicméně během roku by měla inflace významnězpomalit (Česká národní banka má stejná očekávání). V nejbližšíbudoucnosti může přijít pozitivní dopad na ceny CZK dluhopisůz rozvinutých dluhopisových trhů, kde v současnosti zvětšující seznámky zpomalení globální ekonomiky zastiňují zvyšující se inflačnírizika. V posledních měsících byly akciové trhy zasaženy vážnoukorekcí. Navíc po zveřejnění řady nepříznivých makroekonomických datv prvním lednovém týdnu se pravděpodobnost recese největší ekonomikysvěta dále zvýšila (ale to se stále nestalo naším základnímscénářem). S ohledem na atraktivní hodnoty klíčových akciovýchukazatelů a zdravé kondici českých top společností zůstaneme prozatímu našich převážených pozic v akciích.

Martin Zezula
Fund Manager