11.12.2014

Investováním na indických akciových a dluhopisových trzích nabízí fond WIOF India Performance Fund možnost investovat do jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa, jejíž reformní snahy a aktivity zlepšily důvěru v ekonomickou budoucnost země. Fond nedávno získal nejvyšší rating (5 hvězd) od mezinárodně uznávané ratingové agentury Morningstar, která se zaměřuje na fondy z celého světa.

PROČ INDIE?

V průběhu posledního desetiletí si investoři ve značné míře uvědomili potencionál indické ekonomiky. Momentálně má Indie třetí největší ekonomiku světa vzhledem k paritě kupní síly, ekonomové už dlouhé roky upozorňovali na silné fundamenty, které podporují její růst. Patří mezi ně faktory jako rostoucí a prosperující střední třída, která pohání domácí spotřebu, dále jsou tu pozitivní trendy v oblasti zaměstnanosti a demografického vývoje. Celková dostupná pracovní síla pojímá 750 milionů lidí, přičemž každý rok přibude dalších 13 milionů. V neposlední řadě jsou důležitým faktorem růstu plány pro rozvoj finančních trhů a zaměření se na projekty v infrastruktuře.

Vzhledem k výsledkům nedávných voleb a ustanovení předsedy vlády Narendra Modi, známého svými pro-reformními záměry, se Indie stala velmi zajímavou investiční destinací. Ekonomika je nastavená na transformaci a lokální akciové trhy se připravují na silné a dlouhodobé zisky, a to díky přílivu investic a růstu důvěry v indickou ekonomiku, z čehož profitují mnohé společnosti.

Pozitivní změny, které by měla přinést vláda v čele s předsedou Narendra Modi:

 

  • Indický akciový trh s kapitalizací 1,5 bilionů USD byl v posledních letech poháněný hlavně exportéry. S příchodem vlády Narendra Modi však vzrostla důvěra v ekonomiku a akciové trhy jsou momentálně podporované hlavně bankami a společnostmi z oblasti infrastruktury.
  • Očekává se, že důvěra v ekonomiku bude dále růst, a to díky zkušenostem předsedy Narendra Modi, který pracoval jako výkonný ministr ve státě Gujarat, kde dosáhl ročního růstu 10% od roku 2001 až do nedávných voleb.
  • Předpokládá se zlepšení podnikatelského prostředí. Někteří analytici označují předsedu Narendra Modi jako nejaktivnějšího světového politického vůdce v zlepšování podnikatelského a investičního prostředí.
  • Předpokládaný ekonomický růst by se měl promítnout do lepších výsledků indických společností a analytici předpovídají pozitivní zisky na několik následujících let.

 

Fakticky už byl potenciál země uznán i mezinárodně, když mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s zvýšila úvěrový rating Indie z negativního na stabilní jen několik měsíců po volbách.

DOMÁCI RAST

Jednou z najviac povzbudzujúcich charakteristík indického ekonomického rastu je úloha domáceho dopytu. Zatiaľ čo mnohé ostatné rozvojové krajiny závisia na exporte, ktorý je hlavným motorom ich rastu, potenciál domáceho indického trhu je obrovský. Predpokladá sa, že v roku 2030 dosiahne počet obyvateľov v Indii 1,5 miliardy, čím predbehne Čínu a sa stane krajinou s naväčšou populáciou sveta. Očakáva sa, že indická stredná trieda bude v rovnakom roku väčšia ako stredná trieda USA a Číny, pričom bude dosahovať 23% v globálnom meradle.

 

Demografický vývoj Indie je jednou z jejich největších ekonomických výhod. Má jednu z nejmladších populací s mediánem 25 let, přičemž 60 % populace je v produktivním věku (mezi 15 a 64 lety). Její demografický profil je podobný USA z období baby boomu a Číně v 90. letech minulého století, což naznačuje, že Indie brzy zažije obrovské zvýšení spotřeby, podobně jako v uvedených zemích.

 

Manažer společnosti Reliance Wealth Management a portfolio manažer fondu WIOF India Peformance Fund Umesh Gupta vysvětluje: „Jelikož má Indie růst jednoznačně založený na domácí poptávce a je málo závislá na exportu, očekává se, že bude mít vyšší výkonnost než mnoho jiných trhů v asijském regionu při současných globálních problémech s růstem.“

 

 

 

ZISKOVÉ TRHY

Indické akciové trhy poskytují větší stabilitu než trhy jiných rozvojových zemí díky jejich nízké závislosti  na komoditách. Dva nejdůležitější akciové indexy, Sensex a Nifty, si v uplynulém roce 2013 vedly velmi dobře. První vzrostl o 9.0% a druhý o 6.8%. A výkonost v tomto roce byla také velmi dobrá. Sensex vzrostl od začátku roku 2014 o 34% a Nifty o 35% k 3.11.2014. Nálada mezi zahraničními investory je stále optimistická. Zahraniční investice podpořily růst akciového trhu o 13,8 miliard USD během uplynulých devíti měsíců roku 2014. Někteří analytici předpokládají, že nedávný růst na akciových trzích je jen začátek a že indický akciový trh vzroste do roku 2019, kdy budou další volby, o 100% z aktuální pozice.

 

VÝHLED

Z krátkodobého až střednědobého hlediska je pro akciové trhy extrémně důležitý mandát a rozhodnutí vlády v nejbližším období. Indický akciový trh je velmi dobře připraven na dobrý býčí růst. Akcie, jakož i jiné třídy aktiv procházejí cykly a indické akciové trhy přinesly investorům v posledních šesti letech jen mírné zisky. Proto se očekává změna a následující čtyři až pět let by měly být pro indické společnosti extrémně pozitivní. Kromě toho, domácí, zahraniční i drobný investoři cítí, že akciové trhy jsou podhodnocené a budou čekat na příležitostné korekce na trhu. Mezitím Mezinárodní Měnový Fond zlepšil výhled růstu pro Indii a předpovídá zvyšující se konkurenceschopnost indického exportu. A co je nejdůležitější, začalo se s implementací nedávno schválených investičních projektů.

 

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost Reliance Wealth Management Ltd., která je součástí Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group a je unikátním poskytovatelem investičních produktů institucím, investičním společnostem a velmi bonitním jednotlivcům v Indii i v zahraničí. Společnost se primárně zaměřuje na vytváření na míru šitých akciových portfolií jako oddělených mandátů a na zvyšování hodnoty pro klienty.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.