11.02.2008

Výprodeje na globálních akciových trzích ovlivnily také akcieCentrální Asie, což dokazuje to, že akcie regionu nejsou izolovány odudálostí na globálních trzích. Hlavními pojítky mezi trhy CentrálníAsie a globálními akciovými trhy podle nás jsou: postoj k rizikovýmaktivům, ceny komodit a přístup k financím.

Názor na sektory

Bankovní sektor

 Přestože kazašské banky těžce utrpěly z globální likvidníkrize, věříme, že má kazašská vláda potřebné finance a instrumenty prozmírnění současných problémů v bankovním a stavebním sektoru. CEObanky BTA odhaduje, že k zajištění průměrného růstu aktiv v míře9–10% v roce 2008 banky potřebují dalších 4mld. USD jako podporu odvlády (aby nemusely navyšovat externí dluh). To se nezdá být příliš prozemi s asi 17.4mld USD v mezinárodních rezervách a 21mld USD v Národnímropném fondu.

 V posledních týdnech jsme v kazašském bankovním sektoruzaznamenali lehká zlepšení (a v postoji investorů k bankám). Tento týdenpotvrdila Korean Kookmin bank, že vyjednává o vstupu do kazašské šesténejvětší banky – Bank CenterCredit. Tato akvizice by byla pozitivní jakpřímo pro BCC (přístup k financím), tak i kazašský bankovní sektorjako celek. Některé menší kazašské banky jako Temir Bank, Bank Caspian aTsesna bank jsou rovněž viděny jako zajímavé akviziční cíle promezinárodní instituce, kteří si přejí vstoupit na kazašský trh (např.Raiffaisen, VTB). Současně dvě asijské instituce oznámily své záměryotevřít v Kazachstánu pobočky, což by mohlo znamenat snadnějšípřístup k financování kazašského korporátního sektoru.

Těžební sektory

 Těžební sektory (ropy a zemního plynu, kovů a těžby) jsoupoměrně silně provázány s globálními finančními trhy. Hlavnímpojítkem jsou ceny komodit. Producenti drahých kovů by si podle příznivýchcenových očekávání měli vést relativně dobře.

 Pozitivním faktorem pro region je že většina společností má silnýpotenciál růstu produkce, což částečně tlumí dopad slabších cenkomodit.

 Vnitrostátní záležitosti – hlavně pak politika, hrajídůležitou roli v cenové dynamice.

 Máme pozitivní náhled na sektory podporující sektor ropy a zemníhoplynu (tj. služby ropných polí, infrastruktura). Tyto společnosti mají zasebou solidní dlouhodobý vývoj tažený velkými toky kapitálu a lidí dosektoru (např. jen do společnosti Kashagan by mělo přitéct více něž120mld USD v investicích) a události na globálních trzích zanechávajíomezený dopad na základy těchto společností.

Sektory tažené domácí poptávkou (mimo bankovního a stavebního)

 Sektory tažené domácí poptávkou by měly být nejméně zasaženyproblémy globálních trhů (pouze přes přístup k financování). Ačkoli,v současné době je v regionu nabídka akcií těchto společnostípoměrně limitovaná.

Kvantitativní přístup

 Tabulka níže ukazuje, že WIOF Central Asia Equity fund má relativněnízké historické korelace s globálními rozvinutými trhy. Napříkladkorelace mezi fondem a indexem S&P 500 byla 0.17, zatímco korelace meziindexy MSCI EM a S&P 500 ve stejném časovém úseku byla 0.60.

 Fond má nejvyšší hodnoty korelace s indexy RTS2 (0.72), MSCI EM aMSCI EM Asia (kolem 0.67).

 Fond je poměrně málo korelován s kazašským akciovým indexem KASE.Hlavními důvody tohoto podle nás jsou: zaprvé fakt, že fond neinvestuje dolokálních akcií; zadruhé relativně nízká likviditalokálních akcií.

Edgars Makarovs Portfolio Manager Parex Asset Management