11.12.2014

Poprzez inwestycje w indyjskie rynki akcji i obligacji, fundusz WIOF India Performance Fund oferuje możliwość inwestowania w jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Na jej czele stoi rząd, którego zapał do reform podniósł zaufanie w przyszłość gospodarczą Indii, zarówno w kraju jak i za granicą. Przez ponad trzy lata fundusz otrzymywał za swoje wyniki najwyższa notę 5 gwiazdek przyznawaną przez międzynarodową agencję ratingową Morningstar.

DLACZEGO INDIE?

W ciągu ostatniej dekady inwestorzy uświadomili sobie potencjał drzemiący w tym kraju. Obecnie jest to trzecia co do wielkości gospodarka na świecie pod względem parytetu siły nabywczej, a ekonomiści od lat podkreślają silne podstawy warunkujące jej rozwój. Należą do nich: rosnąca w liczbę i coraz bardziej zamożna klasa średnia napędzająca konsumpcję krajową; korzystne trendy w zakresie demografii i zatrudnienia - całkowita dostępna siła robocza w liczbie 750 milionów osób oraz 13 milionów osób zasilających corocznie szeregi siły roboczej w miastach - jak również, między innymi, plany rozwoju rynków finansowych oraz szczególne uwzględnienie projektów infrastrukturalnych.

Co więcej, po ostatnich wyborach i powołaniu na stanowisko premiera wspierającego reformy Narendra Modiego, Indie stały się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla inwestycji. Gospodarka nastawiona jest na transformację, a lokalne rynki przewidują długotrwałe zyski ze względu na wzrost napływu inwestycji do kraju, wzrost zaufania co do przyszłości gospodarczej Indii oraz korzyści jakie spółki czerpią ze wzrostu gospodarczego kraju.

Pozytywne zmiany oczekiwane po wygranej Modiego:

  • Warte 1,5 biliona USD rynki akcji w Indiach bazowały w ostatnich latach głównie na eksporterach. Jednak od zwycięstwa Modiego, wiara w gospodarkę gwałtownie wzrosła i rynki akcji otrzymują wsparcie ze strony banków oraz spółek infrastrukturalnych.
  • Zaufanie w gospodarce wzrośnie - Modi doszedł do władzy dzięki swoim obietnicom pobudzenia wzrostu gospodarczego, a jego wyniki są imponujące, biorąc pod uwagę roczną ekspansję gospodarczą w stanie Gujarat na poziomie 10% od 2001 roku.
  • Warunki prowadzenia biznesu powinny ulec poprawie - niektórzy stratedzy ds. akcji opisują nawet Modiego jako najbardziej probiznesowego i proinwestycyjnego polityka we współczesnym świecie.
  • Przewidywany lepszy wzrost gospodarczy powinien przynieść lepsze wyniki spółkom indyjskim, a analitycy prognozują szereg lat z korektami zysków w górę.

 

Potencjał Indii faktycznie został już dostrzeżony na arenie międzynarodowej, a międzynarodowa agencja ratingowa Standard & Poor’s podniosła prognozy ratingu kredytowego tego kraju z negatywnych na stabilne zaledwie kilka miesięcy po wyborach.

 

ROZWÓJ LOKALNY

Jedną z najbardziej obiecujących cech wzrostu gospodarczego w Indiach jest rola jaka odgrywa i będzie odgrywać popyt krajowy jako czynnik napędzający gospodarkę. Podczas gdy inne rynki wschodzące zawdzięczają swój wzrost gospodarczy głównie eksportowi, potencjał indyjskiego rynku krajowego jest ogromy. Szacuje się, że do 2030 roku Indie wyprzedzą Chiny pod względem zaludnienia i populacja kraju wyniesie 1,5 miliarda ludzi. Wzrośnie również liczba indyjskiej klasy średniej, która według szacunków w ciągu jednego roku przewyższy liczbą klasę średnią USA i Chin, a jej wydatki stanowić będą 23% wydatków klasy średniej na całym świecie.

Tymczasem rozwój demograficzny w Indiach jest jednym z największych atutów gospodarczych. India posiada jedną z najmłodszych populacji na świecie, ze średnią wieku 25 lat, a 60% populacji jest w wieku produkcyjnym (między 15 - 64 rokiem życia). Profil demograficzny Indii podobny jest do tego z czasów bumu demograficznego w USA oraz lat 90-tych w Chinach, co sugeruje, że Indie wkrótce zanotują ogromne zwiększenie wzrostu konsumpcjonizmu.

 

Jak wyjaśnia Umesh Gupta, Menadżer Funduszu z Reliance Wealth Management oraz menadżer portfelowy WIOF India Performance Fund: "Indie zdecydowanie cechuje wzrost popytu krajowego, a biorąc pod uwagę obecne globalne wyzwania dla wzrostu gospodarczego, niskie uzależnienie od eksportu generuje lepsze wyniki niż na innych rynkach regionu azjatyckiego".

 

 

ZYSKI RYNKOWE

Ze względu na niższą zależność od surowców, indyjski rynek akcji oferuje większą stabilność niż inne rynki wschodzące. Dwa z najważniejszych indeksów giełdowych Indii, wskaźniki Sensex i Nifty, radziły sobie dobrze w 2013 r. - pierwszy z nich zyskując 9.0% w skali roku ,a drugi 6,8%. Również w tym roku zanotowały one dobre wyniki. Na dzień 3.11.2014 b.r. Sensex notował wzrost o 34%, a Nifty o 35%. Nastroje wśród inwestorów zagranicznych są coraz bardziej optymistyczne. Tylko w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zachodni inwestorzy zwiększyli wartość aktywów krajowych o 13,8 mld USD. Część analityków wierzy, że ostatnie zyski giełdowe, będące następstwem zwycięstwa Modiego w wyborach, to dopiero początek, a indyjski rynek akcji do czasu kolejnych wyborów w 2019 r. może zanotować wzrost o 100% w porównaniu z jego dzisiejszymi wynikami.

 

PERSPEKTYWY

W perspektywie średnio- i długoterminowej decydujący mandat rządowy jest niezwykle korzystny dla rynków akcji. Indyjski rynek akcji jest dobrze przygotowany na okres rynku byka. Akcje, podobnie jak inne klasy aktywów, podlegają cyklom, a indyjskie rynki giełdowe w ciągu ostatnich sześciu lat przynosiły skromne zyski. Dlatego też, wkrótce powinna nastąpić zmiana, a okres najbliższych 4-5 lat może być niezwykle dobrym okresem dla indyjskich korporacji. Co więcej, inwestorzy krajowi, zagraniczni i detaliczni stosunkowo mało inwestują w akcje jako klasę aktywów i będą szukać okazji do inwestycji w przypadku jakichkolwiek korekt. Tymczasem Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizował niedawno prognozy wzrostu dla kraju i przewiduje poprawę konkurencyjności eksportu i, co ważniejsze, wdrożenie niedawno zatwierdzonych projektów inwestycyjnych.

 

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Jako część Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, Reliance Wealth Management Ltd jest niszowym dostawcą produktów inwestycyjnych do instytucji, firm inwestycyjnych i najzamożniejszych osób w Indiach i za granicą. Jej głównym celem jest tworzenie portfeli akcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami oraz tworzenie wyceny portfela dla klientów.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.