15.01.2015

Afrika je kontinentem, který si investoři nemohou dovolit ignorovat. Má bohaté komoditní rezervy, prudce rostoucí zahraniční investice, rychle se zlepšující ekonomické klima a velké, rychle se rozvíjející spotřebitelské trhy. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorům přístup k mnoha investičním příležitostem v regionu s předním růstem a slibnou budoucností.

ZLEPŠUJÍCÍ SE PROSTŘEDÍ

Afrika byla často v minulosti vnímána jako kontinent sužovaný chudobou, hladomorem, válkami, kriminalitou a nepřekonatelnými problémy v oblasti infrastruktury. Zatímco některé části kontinentu stále takovým problémům čelí, celkový obraz Afriky je čím dál pozitivnější.

 

Několik základních statistických údajů podtrhuje obrovský potenciál tohoto kontinentu:

 

  • Afrika má 13% světové populace.
  • Je větší než USA, Čína, Evropa, Indie a Argentina dohromady, kontinent tvoří 20 % světové pevniny.
  • Má 12% světové zemědělské půdy.
  • Vlastní 30% nerostných zdrojů a surovin určených pro těžbu.

 

A další specifické indikátory ukazují na to, jak se ekonomiky kontinentu v posledních letech vyvinuly.

 

  • Ekonomika Afriky rostla za posledních 15 let tempem 5 % ročně a některé její ekonomiky dnes patří ve světě mezi nejrychleji rostoucí.
  • Podle informací Mezinárodního Měnového Fondu (MMF) bylo 6 z 10 nejrychleji rostoucích ekonomik světa za roky 2001 až 2010 z Afrického kontinentu. Nejnovější prognózy MMF předpokládají, že 11 z 20 nejrychleji rostoucích ekonomik světa budou z Afriky.
  • Celkové HDP Afriky se od roku 2000 ztrojnásobilo. Služby tvoří až 60 % přidané hodnoty.
  • Trhy se spotřebním zbožím se rozvíjejí a rapidně expandují v rámci celého kontinentu. Očekává se, že spotřeba se v následujících 10 letech zdvojnásobí.
  • Obchodování Afriky se zbytkem světa se od roku 2000 více než zčtyřnásobilo. Největším obchodním partnerem je nadále EU, avšak obchody s rozvojovými oblastmi rovněž vzrostly.

 

 

VÝKONNOST (USD)

 

KOMODITY A DALŠÍ ZDROJE

Obrovské bohatství kontinentu v přírodních zdrojích, včetně kovů, ropy, mědi a železné rudy, stejně jako obrovské oblasti orné půdy, jsou životně důležitou součástí ekonomického růstu Afriky. Podle mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young představuje obchod s komoditami méně než jednu třetinu růstu kontinentu od roku 2000. Zbytek tvoří mix ostatních sektorů. Sektor finančních služeb je jednou takovou oblastí, jelikož roste a stává se sofistikovanější. Bankovnictví je v Africe zavedené dobře a je jednou z nejaktivnějších sektorů na mnoha burzách. Jiné oblasti v rámci odvětví jsou méně rozvinuté, například pojišťovnictví a financování hypotékou.

 

Příležitosti v oblasti spotřebního zboží a služeb, včetně telekomunikačního sektoru, rostou exponenciálně spolu s rychlým růstem střední třídy v Africe a rostoucím disponibilním příjmem domácností. Africká rozvojová banka předpokládá, že do roku 2030 bude ve velké části Afriky převládat střední třída, a spotřebitelské výdaje vzrostou na 2,2 mld. USD, tedy více než dvojnásobek současné úrovně. Nigérie, největší spotřebitelský trh v Africe, má téměř 170 milionů obyvatel a jejich počet se má do roku 2050 zdvojnásobit, což zdůrazňuje obrovský potenciál týkající se spotřeby.

 

GEOGRAFICKé ROZLOžENí

 

ATRAKTIVNÍ INVESTICE

Atraktivitu kontinentu podtrhuje skutečnost, že momentálně patří mezi nejdůležitější investiční oblasti světa. Přímé zahraniční investice (PZI) do subsaharské Afriky vzrostly v roce 2013 o 4,7%, celkově od roku 2007 to bylo o 19,5%, přičemž odhadovaná hodnota celkových investic do Afriky vzrostla v roce 2013 o 12,9%. Jižní Afrika, Nigérie a Keňa, tři země, které mají největší zastoupení v portfoliu fondu, jsou hlavním centrem růstu PZI. Jižní Afrika zůstává primární destinací pro PZI vzhledem k výkonnosti její ekonomiky, v letech 2012 a 2013 získala tato země dvakrát více investic než druhá země v žebříčku PZI. V roce 2013 byla druhou nejoblíbenější destinací pro PZI v rámci daného kontinentu Keňa, a ta je vnímána jako vstupní brána na ostatní trhy východní Afriky. Zájem o Keňu vzrostl po nedávném objevu ropných ložisek. Mezitím samotná velikost Nigérie, ekonomická a tržní, dělá z této země velmi atraktivní investiční destinaci. HDP země dosahuje více než 80% celkového HDP všech zemí západní Afriky. Hlavními lákadly, která přitahují pozornost investorů k Nigérii, jsou velikost populace, která dosahuje téměř 170 milionů obyvatel a zlepšování podnikatelského prostředí.

 

Investice jsou však globálně diverzifikované. Největšími investory do afrického kontinentu jsou Velká Británie a USA, ale i mnoho asijských investorů vyhledává příležitosti v Africe. Od začátku roku 2014 zrealizovala Indie 342 projektů PZI. Čína je momentálně největším obchodním partnerem v Africe, objem obchodu se zvýšil z 10 miliard USD v roce 2000 na 200 miliard USD v minulém roce. V roce 2013 vzrostl objem investičních projektů z Japonska o 75%. Mezitím však rostou i investice v rámci samotného afrického kontinentu, které vnímají ekonomové jako nejdůležitější pro růst a rozvoj ekonomiky, průmyslu a investičních příležitostí. Podíl těchto investic dosáhl v roce 2013 svého vrcholu, v Africe fungují mnohé ekonomické komunity, jako například Společný trh pro východní a jižní Afriku (COMESA) a Východoafrická komunita (EAC), která zlepšuje podmínky pro rozvoj vnitřních investicí v rámci afrického regionu.

 

Důležité je, že mnozí podnikatelé se domnívají, že situace se bude zlepšovat. Společnosti etablované v Africe reinvestují svoje výnosy, a tím upevňují svojí pozici na kontinentě. V nedávném průzkumu obchodně-konzultační společnosti Ernst&Young odpovědělo 60% respondentů, že Afrika se v roce 2013 stala mnohem atraktivnější investiční destinací. Tři čtvrtiny respondentů se domnívají, že se situace v průběhu následujících tří let zlepší.

 

 

DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL

Demografie Afriky rovněž podtrhuje tržní potenciál. Zatímco mnoho zemí v rozvinutém světě má stárnoucí populaci, téměř polovina z 1 miliardy obyvatel Afriky má věk mezi 5 a 24 lety, čímž se mladí lidé Afriky stávají potenciálně jedním z největších hnacích motorů na pozadí udržitelného ekonomického rozvoje kontinentu. Navíc se populace Afriky zdvojnásobí do roku 2050 na 2 miliardy.

 

VÝHLED

Egypt: Egyptská ekonomika začíná přinášet po období "sucha" dobré zprávy o jejím oživení, roste obchodní důvěra a akciové trhy dosahují důležitých zisků.

Trhy vymazaly loňské ztráty a přesáhly úroveň před vypuknutím arabského jara. Do země se vrátila politická stabilita a pozitivní ekonomické údaje taktéž napomáhají zlepšování celkového sentimentu a rostoucímu optimismu investorů o budoucnosti země.

 

Keňa a Nigérie: Předpokládá se, že růst HDP v Keni a Nigérii by měl zůstat silný a obě země budou schopné poradit si s rostoucími úrokovými sazbami v USA. Nicméně klesající ceny ropy znamenají pro ekonomiku Nigérie určité obavy a únorové volby mají potenciál ovlivnit důvěru a ekonomickou aktivitu.

 

Jihoafrická republika: Navzdory nejistému růstu v uplynulém roce, celonárodní stávce a problémům s dodávkami elektrické energie se mnozí analytici domnívají, že rok 2015 bude pro Jižní Afriku lepším než byl ten předchozí. Vláda se vyjádřila, že růst HDP by se měl v střednědobém horizontu zlepšit díky zrušení některých omezení v sektoru infrastruktury a výstavby, růstu soukromých investic a předpokládá se rovněž zlepšení v oblasti exportu a celkové spotřeby. Všechny tyto faktory by měly pozitivně přispět k zlepšení investičního prostředí v následujícím roce.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnosti Sanlam Investment Management (Pty) Ltd („SIM“), správce aktiv s několika specialisty, který nabízí svým klientům široký rozsah služeb správy portfolia a programy kolektivního investování pro retailové a institucionální investory.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.