10.10.2006

WIOF Global Equity

Ve třetím čtvrtletí roku 2006 dosáhlo portfolio zhodnocení ve výši8,4 %, v porovnání s indexem MSCI World Index, který získal pouze 4,5 %.Největší vliv na zisk měly obecně vzato tituly domicilované ve Spojenýchstátech. Výkonnost rovněž podpořily pozice v následujících sektorech:diverzifikované telekomunikační služby, potravinářství, spotřebnízboží a farmaceutický průmysl.

WIOF US Value Equity

Ve třetím čtvrtletí roku 2006 dosáhlo portfolio zhodnocení 9,8 %,oproti indexu SP500, který posílil jen o 5,7 %. Výkonnost portfoliapodpořily holdingy v sektorech jako je farmaceutický průmysl,diverzifikované telekomunikační služby a automobilový průmysl. Pozicev IT a komunikačním vybavení vykazovaly mírní pokles.