11.02.2008

Prodej CCR bankou Commerzbank skupině UBS Group byl dokončen 1.února2008 poté, co byla získána všechna potřebná regulační povolení.

Spojení UBS Global Asset Management (Francie) SA a CCR group vedek vytvoření skupiny, která se ihned zařadí mezi nejvýznamnější hráčena trhu francouzských asset manažerů. Toto spojení rovněž umožní UBSkonsolidovat své pozice ve francouzském sektoru privátního bankovnictví.Toto spojení nám umožní vytvořit základy bohatší komerční nabídky nafrancouzském trhu a významně posílí potenciál distribuce produktové řadyCCR. Tato komerční nabídka bude kombinovat zdroje jednoho z celosvětověvedoucích asset manažerů a kvalifikaci různých asset manažerských centerpo celém světě s naší uznávanou odborností v práci s akciemi,volatilitou a fondy peněžního trhu. Současně s touto sdílenoukvalifikací poskytne naše pozice v UBS Group našim klientům ještěvětší záruky finanční spolehlivosti a stability. Spoluúčast našichtýmů a společný příspěvek ke spojení našich sil jsou hlavními faktoryúspěchu tohoto projektu.