30.03.2015

Investovaním na indických akciových a dlhopisových trhoch poskytuje fond WIOF India Performance Fund, ktorý už získal mnohé ocenenia možnosti investovať do jednej z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta, ktorej reformné snahy a aktivity zlepšili dôveru v ekonomickú budúcnosť krajiny. Fond, ktorý bol ocenený ako najlepší akciový fond roku 2014 na Slovensku spoločnosťou Fincentrum a medzinárodne uznávaným magazínom Forbes, zároveň získal najvyšší rating (5 hviezd) od  medzinárodnej spoločnosti Morningstar za svoju trojročnú výkonnosť.

 

PREČO INDIA?

V priebehu posledného desaťročia si investori v značnej miere uvedomili potenciál indickej ekonomiky. Momentálne má India tretiu najväčšiu ekonomiku sveta vzhľadom na paritu kúpnej sily, pričom ekonómovia už dlhé roky poukazovali na silné fundamenty, ktoré podporujú jej rast. Patria medzi ne faktory ako rastúca a prosperujúca stredná trieda, ktorá poháňa domácu spotrebu, ďalej sú to pozitívne trendy v oblasti zamestnanosti a demografického vývoja. Celková dostupná pracovná sila poníma 750 miliónov ľudí pričom každý rok pribúda ďalších 13 miliónov. V neposlednom rade sú dôležitým faktorom rastu plány pre rozvoj finančných trhov a zameranie sa a projekty v infraštruktúre.

Vzhľadom na výsledky nedávnych volieb a ustanovenie Narendra Modi ako predsedu vlády, ktorý je známy svojImi pro-reformnými zámermi, sa India stala veľmi zaujímavou investičnou destináciou. Ekonomika je nastavená na transformáciu a lokálne akciové trhy sa pripravujú na silné a dlhodobé zisky, vzhľadom na prílev investícií do krajiny, rast dôvery v indickú ekonomiku, z čoho profitujú mnohé spoločnosti.

Medzi pozitívne zmeny, ktoré by mala priniesť vláda predsedu Narendra Modi patrí:

  • Indický akciový trh s kapitalizáciou 1,5 biliónov USD bol v posledných rokoch poháňaný hlavne exportérmi. Avšak s príchodom vlády Narendra Modi vzrástla dôvera v ekonomiku a akciové trhy sú momentálne podporované hlavne bankami a spoločnosťami z oblasti infraštruktúry.
  • Očakáva sa, že dôvera v ekonomiku bude rásť, vzhľadom na skúsenosti predsedu Narendra Modi, ktorý pracoval ako výkonný minister v štáte Gujarat kde dosiahol ročný rast 10% od roku 2001 až do nedávnych volieb.
  • Predpokladá sa zlepšenie podnikateľského prostredia. Niektorí analytici zašli tak ďaleko, že označujú predsedu Narendra Modi, ako najaktívnejšieho svetového politického vodcu čo sa týka zlepšovania podnikateľského a investičného prostredia.
  • Predpovedaný lepší ekonomický rast by sa mal pretaviť do lepších výsledkov indických spoločností, pričom analytici predpovedajú pozitívne zisky na niekoľko nasledujúcich rokov.

 

V skutočnosti už bol potenciál krajiny uznaný aj medzinárodne, keď medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor´s zvýšila kreditný rating Indie na stabilný z negatívneho len niekoľko mesiacov po voľbách.

VÝKONNOSŤ (USD)

 

DOMÁCI RAST

Jednou z najviac povzbudzujúcich charakteristík indického ekonomického rastu je úloha domáceho dopytu. Zatiaľ čo mnohé ostatné rozvojové krajiny závisia na exporte, ktorý je hlavným motorom ich rastu, potenciál domáceho indického trhu je obrovský. Predpokladá sa, že v roku 2030 dosiahne počet obyvateľov v Indii 1,5 miliardy, čím predbehne Čínu a sa stane krajinou s naväčšou populáciou sveta. Očakáva sa, že indická stredná trieda bude v rovnakom roku väčšia ako stredná trieda USA ale aj Číny, pričom bude dosahovať 23% v globálnom meradle.

 

Demografický vývoj Indie je jednou z jej najväčších ekonomických výhod. Má jednu z najmladších populácií s mediánom 25 rokov, pričom 60% populácie je v produktívnom veku (medzi 15 a 64 rokov). Jej demografický profil je podobný USA z obdobia baby boomu a Číne v 90-tych rokov minulého storočia, čo naznačuje, že India čoskoro zažije obrovské zvýšenie spotreby, podobne ako v uvedených krajinách.

 

Manažér spoločnosti Reliance Wealth Management a portfólio manažér fondu WIOF India Peformance Fund Umesh Gupta vysvetľuje: „Keďže má India jednoznačne rast založený na domácom dopyte a je málo závislá na exporte, očakáva sa, že bude mať vyššiu výkonnosť ako množstvo iných trhov v ázijskom regióne pri súčasných globálnych problémoch s rastom.“

 

ZISKOVÉ TRHY

Indické akciové trhy poskytujú väčšiu stabilitu ako trhy iných rozvojových krajín, vzhľadom na ich nízku závislosť od komodít pričom hlavné akciové indexy ilustrujú potenciál, ktorý ukrývajú indické akcie. Dva najdôležitejšie akciové indexy, Sensex a Nifty, si v uplynulom roku 2014 viedli naozaj skvele. Prvý vzrástol o 32.9% a druhý o 33.4%. Nálada zahraničných investorov je značne „býčia” – rastová. Zahraničné investície podporili rast akciového trhu o 13,8 miliárd USD za prvých deväť mesiacov roka 2014. Niektorí analytici predpokladajú, že nedávny rast na akciových trhoch je len začiatok, a že indický akciový trh vzrastie do roku 2019 kedy budú ďalšie voľby o 100% z momentálnej pozície.

 

VÝHĽAD

Z krátkodobého až strednodobého hľadiska je pre akciové trhy extrémne dôležitý mandát a rozhondnutia vlády v najbližšom období. Indický akciový trh je veľmi dobre pripravený na silný býčí rast. Akcie, ako aj iné druhy cenných papierov prechádzajú cyklami a indické akciové trhy priniesli investorom v posledných šiestich rokoch iba mierne zisky. Z toho dôvodu sa očakáva zmena a nasledujúce štyry až päť rokov by mali byť extrémne pozitívne pre indické spoločnosti. Okrem toho, domáci, zahraničný a drobný investori cítia, že akciové trhy sú podhodnotené a budú čakať na príležitostné korekcie na trhu. Zároveň, Medzinárodný Menový Fond zlepšil výhľad rastu pre Indiu a predpovedá zvyšujúcu sa konkurencieschopnosť indického exportu a čo je najdôležitejšie začalo sa s implementáciou nedávno schválených investičných projektov.

 

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Reliance Wealth Management Ltd., ktorá je súčasťou Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group a je unikátnym poskytovateľom investičných produktov inštitúciám, investičným spoločnostiam a jednotlivcom disponujúcim značným osobným majetkom v Indii a zahraničí. Spoločnosť sa zameriava najmä na vytvorenie na mieru šitých akciových portfólií, akými sú segregované mandáty a dodanie hodnoty klientom.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.